دانلود رایگان


تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن - دانلود رایگاندانلود رایگان خاک‌هاي رسي از نظر ظرفيت باربري و نشست، همواره در گروه خاک‌هاي مسأله‌دار‌ هستند و معمولاً سازه‌هايي که بر روي اين نوع خاک‌ها بنا مي‌شوند، بايد تمهيدات ويژه

دانلود رایگان
تأثير تثبيت با آهک و سرباره فولادسازي ذوب آهن اصفهان (BOS) بر دوام خاک رسي و خاک رس آلوده به مواد شيميايي Wordفهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تثبيت خاک رس با آهک و سرباره فولادسازي و اثر سولفات بر خاک رس تثبيت شده با آهک
CEC2-3-1- ظرفيت تبادل کاتيوني (
CBR2-6-3-2- استفاده از آزمايش
pH2-6-3-5- روش
(CEC)2-6-5-1- تأثير آهک بر هدايت الکتريکي
pH2-6-5-2- تأثير ميزان آهک بر
فصل سوم: دوام خاک در برابر يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدگي
فصل چهارم: مصالح و روش هاي آزمايش
Gs)4-5- آزمايش تعيين چگالي
فصل پنجم: نتايج آزمايش ها و تحليل نتايج
DI) 5-9- مقايسه پارامتر دوام
SIR)5-11- مقايسه نسبت بهبود مقاومت خاک
فصل ششم: نتيجه­گيري و پيشنهادها
فهرست جداول
XRDجدول (2-3): نتايج آناليز
SIR) جدول (5-12): بررسي نسبت بهبود مقاومت خاک
فهرست اشکال
EC شکل ( 2-8): تأثير دوره عمل آوري با درصدهاي مختلف آهک بر ميزان
EC شکل ( 2-9): تأثير دما با درصدهاي مختلف آهک بر ميزان
pHشکل ( 2-10): تأثير زمان عمل آوري در دماي 50 درجه سانتي گراد بر
pHشکل ( 2-11): تأثير درصد آهک بر
2+شکل ( 2-22): جايگزيني
6L-1Gشکل ( 3-10): نمودار حداکثر مقاومت در هر سيکل در آزمايش هاي چهارگانه نمونه
6L-1G-5S شکل ( 3-11): نمودار حداکثر مقاومت در هر سيکل در آزمايش هاي چهارگانه نمونه
6L-5Sشکل ( 3-12): نمودار حداکثر مقاومت در هر سيکل در آزمايش هاي چهارگانه نمونه
1-1- کليات
pH مي شود. بنابراين با افزايش نسبت سرباره به آهک حتي در غلظت هاي زياد سولفات، تورم کاهش مي يابد. درنواحي سردسير، خاک ها در معرض سيکل يخ زدن و آب شدن هستند. اين سيکل يخ زدن و آب شدن، تغييرات مهمي بر خواص ژئوتکنيکي ايجاد مي کند. خاک هاي ريزدانه تحت تأثير سيکل يخ زدن و آب شدن دچار تغييراتي در حجم، مقاومت و فشردگي پذيري، چگالي، ميزان آب يخ نزده و ظرفيت باربري در ريز ساختار مي شوند. صدمات ناشي از يخ زدن و آب شدن يکي از مشکلات اساسي براي خاک هاي ريزدانه محسوب مي شود. مقاومت و دوام توسط سيکل هاي يخ زدن و آب شدن کاهش مي يابد. ترک ها و شکاف هاي ايجاد شده رايج ترين صدمات ناشي از يخ زدن و آب شدن محسوب مي شود. لذا تورم ناشي از يخبندان و تورم ناشي از حضور سولفات در خاک هاي ريزدانه تثبيت شده با آهک امر مهمي در پروژه هاي عمراني محسوب مي شود که لزوم تحقيقات بيشتر در اين زمينه در پروژه هاي عمراني احساس مي شود.
1-2- اهداف پايان نامه
[1](BOSدر افزايش مقاومت خاک رس، روش جديدي محسوب مي شود، از آنجا که خاک ها از دانه ها و کاني هاي رس تشکيل شده اند، در مقابل پديده يخ زدن و آب شدن و تر و خشک شدن هاي متوالي دچار مشکل مي شوند و در مناطق سردسير، عمق يخ بندان ممکن است به خاک لايه بستر راه ها نيز برسد که در نهايت منجر به کاهش مقاومت و ظرفيت باربري خاک به علت افزايش رطوبت ناشي از آب شدن يخ مي شود، در اين تحقيق تاثير سرباره فولاد ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس، در دو حالت بدون آلودگي و آلوده به مواد شيميايي (سولفات سديم و منيزيم) به کمک آزمايش تک محوري مورد بررسي قرار گرفته است.به طور کلي درزمينه استفاده از (BOS) در تثبيت خاک هاي رسي تحقيقات کمي انجام شده است، از آنجا که سرباره ماده زائدي در طبيعت به حساب مي آيد استفاده از اين مواد زائد (­در بهبود خواص خاک­) از نظر اقتصادي و جنبه هاي زيست محيطي مي تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد. اين پايان نامه در ادامه تحقيقات پايان نامه هاي قبلي دانشکده مهندسي دانشگاه بوعلي­سينا توسط اکرمي (1385)، نادري (1388)، نجاتي (1389) و صفا (1392) انجام شده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
خاک رس، تثبيت،آهک


سرباره، سولفات سديم و منيزيم


يخ زدن و آب شدن، تر و خشک شدگي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه طرح جابر اول ابتدایی آهنربای الکتریکی به

کتاب رساله در باب علم حروف و جفر و معرفت شاه نعمت

دانلود رایگان کتاب قدرت بیان نوشته برایان تریسی

پایان نامه : بررسی میزان فرسودگی تحصیلی و میزان

دانلود مقاله روشهای تولید : روشهای ماشینکاری

نقش دین، دینداری و انتظار در کاهش ناهنجاریهای

بیوشیمی

کاویتاسیون در پمپ

آیین حکومت و مملکت داری در آثار سعدی شیرازی WORD

دانلود نرم افزار فراخوانی نقشه های گوگل مپ به