دانلود رایگان


مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا - دانلود رایگاندانلود رایگان مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا

دانلود رایگان
مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنابه تحلیل استراتژیها و سیاست گذاریها و توجه به نیاز تک تک مسافران از اواسط دهه ي 1950 تلاش براي اصلاح مدلهاي موجود و ساخت مدلهاي
جدید به نحوي که پاسخگوي نگرش جدید باشند، آغاز شد . آخرین حلقه از مدلهاي تقاضا، مدلهاي فعالیت - مبنا است که به بررسی الگوهاي فعالیت - سفر افراد پرداخته و سفر را نتیجه ي مشارکت فرد در فعالیتها می بیند و با توجه به ویژگی هاي خود امکان برخورد پویا با تقاضاي سفر را فراهم
نموده و قادر به تحلیل استراتژیها و بررسی تغییرات در محیط حمل و نقلی میباشد . مقاله ي حاضر پس از مروري کوتاه بر راهی که مدلسازي
تقاضاي سفر تا به امروز طی نموده است به بررسی مدلهاي فعالیت - مبنا، ویژگی ها و توانایی هاي آنها پرداخته و امروزه در بسیاري از شهرهاي
بزرگ کشور با مشکلاتی در زمینه مدیریت تقاضاي ترافیک مواجه هستیم ، که نیازمند روش مطمئن براي پیش بینی نتایج سیاستگزاریها میباشد


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پیش بینی


تقاضای


سفر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ارائه یک مدل فعالیت- مبنا برای پیش بینی سفر شهری

مدلسازی پیش‌بینی تقاضای سفر از دهه 1950 میلادی آغاز شد. اولین مدل‌های ساخته شده
به‌صورت همفزون دارای چهار مرحله مدلسازی مستقل ایجاد سفر، توزیع سفر، تفکیک ...

خبرگزاری آریا - شانزدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ...

5 نوامبر 2016 ... 2-5- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند 2-6- سیستم های حمل و نقل ... 3-1-
مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل 3-2- مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور)
حمل‌ونقل ... 4-2- مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی تصادفات شهری 4-3- ساختار ...

حمل و نقل

فرايند يا فعاليت هايي که اقدامات لازم احتمالي آينده را در جهت سوق دادن يک سيستم
حمل و نقلي به سوي يک ... 3- پيش بيني ها در برنامه ريزي هاي بلند مدت هميشه صحيح
نيست. ... 1- کاهش مؤثر در تقاضا بهبود سرويس هاي اتوبوسراني، استفاده از IT ....
فصل چهارم: مدل سازي و پيش بيني سفر در مهندسي حمل و نقل (Travel Forecasting
Process).

دريافت بروشور فارسي - سیمارون پرداز

Emme یک سیستم جامع و کامل مدل سازی پیش بینی تقاضای سفر برای شهرها، مناطق
و همچنین ... ترافیکی و ترانزیتی با توانایی مدلهای پیشرو مبتنی بر فعالیت )
Activity ... تا پیچیده ترین مدل های حمل ونقلی دنیا را مدل کند و مبنای آنها بروزترین.

آینده بازاریابی در عصر فناوری / بازاریابی «برمبنای تقاضا» - روزنامه ...

14 ژانويه 2017 ... فناوری هـــای نوظهور مستعد شخصی کردن تجربه مصرف کننده به طور اساسی در ... در
جهانی بر مبنای تقاضا، مصرف کنندگان با توانایی خود برندها را در طول مسیر ...
پیشرفت هایی که تجارب بازاریابی را حتی بیش از پیش به جلو می برد شامل ....
فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در نقاط کلیدی در سفر تصمیم مصرف کننده و داده ...

: ﻣﺒﻨﺎ - ﺑﻪ روش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ ﺷﻬﺮي ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧ

ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ ﺷﻬﺮي. ﺑﻪ روش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. -. ﻣﺒﻨﺎ. : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان. دﮐﺘﺮ
اﻣﯿﺮﻋﺒﺎس .... ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف. ﺑﻪ،. وﯾﮋه. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ. ت ﺳـﻔﺮ و ﮐـﺎرﺑﺮد.

آینده بازاریابی در عصر فناوری / بازاریابی «برمبنای تقاضا» - روزنامه ...

14 ژانويه 2017 ... فناوری هـــای نوظهور مستعد شخصی کردن تجربه مصرف کننده به طور اساسی در ... در
جهانی بر مبنای تقاضا، مصرف کنندگان با توانایی خود برندها را در طول مسیر ...
پیشرفت هایی که تجارب بازاریابی را حتی بیش از پیش به جلو می برد شامل ....
فعالیت ها و سرمایه گذاری ها در نقاط کلیدی در سفر تصمیم مصرف کننده و داده ...

دکتر شهریار افندیزاده - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه علم و ...

16) پیش بینی تصادفات در تقاطعات همسطح با استفاده از مدل های آماری-مجله مهندسی ...
18) مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل موثر بر تقاضای سفر با اتوبوس بین شهری
... نقل در شرایط تقاضای گزینه مبنا با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و دسته
مورچگان- ..... 139) تحلیل ریسک و عدم قطعیت در مدل های فعالیت مبنا - چهاردهمین
کنفرانس ...

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران | Tehran Urban Planning ...

'گزارش مدیریتی با عنوان جایگاه روش فعالیت مبنا در برنامه ریزی شهری ... مدل‌های
پیش‌بینی تقاضای سفر در اواسط قرن بیستم بهصورت هم‌فزون ساخته شده و دارای چهار
...

اصل مقاله (1231 K) - فصلنامه مطالعات شهری

مدیریت تقاضا در مدل های حمل ونقل شهری و به خصوص توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل
عمومی انجام می شود، .... مدل های. مدیریت تقاضا و پیش بینی سفر در برنامه ریزی حمل
ونقل شهری. است. ... چـهـار گــام تـا مــدل فعالیت مبنا بــراســاس پیش بینی تقاضای.

در اين باره می خوانيد - موسسه مطالعات بین المللی انرژی

نگاهي به فعاليت کارگاه آموزشي مرکز آموزش تخصصي نفت و گاز اکو a .... ارتباط
بين مصرف انرژي، موجودي سرمايه و رشد اقتصادي در کشور هاي منتخب ... پیش بینی
می شود با توجه به ظرفیت های منحصر به فرد صنعت نفت ایران همچون داشتن .... رئیس
موسسه مطالعات بین المللی انرژی مدل تشکیل حلقه های کیفی را برای جامعه ایران و به
ویژه ...

مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای ...

مقایسه مدل های عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای سفرهای شهری با ...
دانلود تحقیق و مقاله يك فعاليت وابسته به زمان و مدل انتخاب سفر با گزينه هاي چند ...

Archive of SID

ﺶ. ﺣﺠـﻢ ﺳـﻔﺮ در دو ﻣﺤـﺪوده. درون ﺣﻮزه. اي و ﺑﺮون ﺣﻮزه. اي اﺳﺖ . ﻣﻜﺎن. ﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ... واژه.
ﻫﺎي. ﻛﻠﻴﺪي. : ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺮ، دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﺧﺪﻣﺎت. ﺷﻬﺮي. ، ﺷﻴ. ﺮاز www.SID.ir ... ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﺟـﺬب ﺳـﻔﺮ،. ﻣﻮﻟﻔﻪ ... ﭘــﻴﺶ ﺑﻴﻨــﻲ ﺗﻘﺎﺿــﺎي ﺗﺮاﻓﻴــﻚ آﺗــﻲ ﺑــﺪون آﮔــﺎﻫﻲ از ....
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻔﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ. از دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻢ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ. در. ﻣﺪل.
ﻫﺎ.

«فرم تعيين استاد راهنما»

... استاد راهنما به اداره پژوهشي دانشكده تحويل داده شود، اين گزارش مبناي داوري رساله به
.... 14- مدل هاي مناسب براي رقابتي سازي و خصوصي سازي فعاليت ها در حوزه هاي مختلف
... 1- زلزله و بلاياي طبيعي با تاکيد بر پيش بيني و مقابله با زمين لرزه ... 3-
بررسي راهکارهاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت مديريت ترافيک و کاهش تقاضاي
سفر.

ظرفیت‌سنجی معابر درون‌شهری بر مبنای ویژگی‌های ساختاری و پیوند با ...

تغییرات در کاربری، باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می‌شود و جریانهای ...
کاربری زمین، تولید سفر یا به طور کلی، حجم فعالیت‌های حمل و نقل را تحت تاثیر
قرار می‌دهد. ... به دلیل ارتباط با بحث دسترسی، یک معیار مهم برای پیش بینی قیمت
زمین است. ... و میزان تقاضای سفر در تایوان با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری
پرداخته اند.

عوامل موثر بر گردشگری خارجی در ایران و پیش‌بینی روند آتی آن

عواملی همچون وضعیت سیاسی، وضعیت سوخت، تغییر در تمایلات سفر، میزان زمان
اوقات ... مدل‌های علی در تلاش برای شناسایی و اندازه‌گیری عوامل موثر بر تقاضا اعم از
اقتصادی ... عرضه متعلق به فعالیت‌های مقصد است و تقاضا از طرف گردشگران است. ...
برای پیش‌بینی تقاضا در آینده نیز از سری زمانی، trend (تحلیل روند) استفاده شده
است.

شانزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک، اسفند ۹۵ | همایش ...

25 ا کتبر 2016 ... ۲-۵- سیستم های حمل و نقل هوشمند برای سفر هوشمند ... ۳-۱- مدل‌سازی و پیش‌بینی
تقاضای حمل‌ونقل. ۳-۲- مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور) حمل‌ونقل.

دانلود مقاله بررسی مدلهای پیش بینی تقاضای سفرفعالیت مبنا ...

طبق بررسی های صورت گرفته، مدل های چهارمرحله ای پیش بینی تقاضای سفر ... به
جای آن مدل های تقاضای سفر فعالیت مبنا، برای ارزیابی این سیاست ها معرفی می شود.

چهاردهمین همایش بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک - سمینار ایران

17 سپتامبر 2014 ... سيستم هاي حمل و نقل هوشمند براي سفر هوشمند. - سيستم هاي ... مدل‌سازي و پيش‌بيني
تقاضاي حمل‌ونقل. - مدل‌هاي فعاليت- مبنا (فعاليت- محور) حمل‌ونقل.

tolid_e_nab_www.farseng.ir_.docx

یکی از این تکنیک های جدید تولید ناب است که بر خاسته از صنعت خودرو سازی است.
... او و همكارانش توليد ناب را تقريبا به عنوان تركيبي از مدل توليد سنتي (FORD) و
..... تولید فشاری: تولیدی است که انجام فعالیت در آن بر مبنای پیش بینی تقاضا ...
مسافت سفر در بین دپارتمان ها طولانی بوده و برقراری ارتباطات بسیار دشوار و ...

واژگان فارسی به انگلیسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -

بودجه بندی بر مبنای صفر – روش بودجه ریزی از صفر ... پیش بینی ‌های اقتصادی.
Demand ... تقاضا. Independent Demand. تقاضاهای مستقل. Dependent Demand
... جستجو بر اساس مدل مشخص .... سفر. Quota. سقف ، سهمیه. Budget Ceiling. سقف
بودجه. Tax Limit. سقف مالیاتی .... فعالیتهای پشتیبانی – سندیکا – اتحادیه
صنفی.

مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا – پاییز دانلود

3 مارس 2012 ... مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا. مدلسازي تقاضاي سفر روند رشد و
توسعه ي خود را در پاسخ به نیاز مدیران و برنامه ریزان عرصه ي حمل ...

مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا - پروژه ها - دانلود کتاب

مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا. مدلسازی تقاضای سفر روند رشد و
توسعه ی خود را در پاسخ به نیاز مدیران و برنامه ریزان عرصه ی حمل ونقل جهت درک
رفتار ...

ظرفیت‌سنجی معابر درون‌شهری بر مبنای ویژگی‌های ساختاری و پیوند با ...

تغییرات در کاربری، باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می‌شود و جریانهای ...
کاربری زمین، تولید سفر یا به طور کلی، حجم فعالیت‌های حمل و نقل را تحت تاثیر
قرار می‌دهد. ... به دلیل ارتباط با بحث دسترسی، یک معیار مهم برای پیش بینی قیمت
زمین است. ... و میزان تقاضای سفر در تایوان با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری
پرداخته اند.

برآورد عوامل مهم مؤثر در جذب سفر به پارک های شهری

زمانی از روز که مطالعه بر مبنای تقاضای سفر آن زمان از روز صورت می گیرد. ... در مدل
های نرخ سفر، جذب و تولید سفر بر اساس نوع فعالیت برآورد می شود و برای هر .... به
بررسی مدل های پیش بینی سفر پرداخته است و برای پیش بینی درست تر، روش
شبکه ...

پاد: بررسی مدلهای پیش بینی تقاضای سفرفعالیت مبنا وکاربرد آنها ...

عنوان: بررسی مدلهای پیش بینی تقاضای سفرفعالیت مبنا وکاربرد آنها درتجزیه و ...
پيش بيني تقاضاي سفر ، سيستم مدلهاي فعاليت مبنا; چکیده: امروزه افزايش ...

دانلود ترجمه مقاله راهنمای مدلسازی تقاضای سفر بر مبنای فعالبت برای ...

۲ ۴ سیستم مدل زمان بندی برای غیر کارگران ... مخصوصاً از این مدلها برای پیش بینی
ویژگیهای سفر و استفاده از سرویس های حمل و نقل تحت ... سنتی برای تحلیل
تقاضای سفر، می بایست جای خود را به شیوه مدلسازی بر مبنای فعالیت رفتاری دهد.

در اين باره می خوانيد - موسسه مطالعات بین المللی انرژی

نگاهي به فعاليت کارگاه آموزشي مرکز آموزش تخصصي نفت و گاز اکو a .... ارتباط
بين مصرف انرژي، موجودي سرمايه و رشد اقتصادي در کشور هاي منتخب ... پیش بینی
می شود با توجه به ظرفیت های منحصر به فرد صنعت نفت ایران همچون داشتن .... رئیس
موسسه مطالعات بین المللی انرژی مدل تشکیل حلقه های کیفی را برای جامعه ایران و به
ویژه ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت ... - پسورد دانشگاه ها

2 ژانويه 2011 ... 11 - تعیین کننده های شناختی در مصرف داروهای غیر مجاز (چکیده) .... 77 - فعالیت
آنتی اکسیدانی ضایعات چای (Camellia sinensis L) (چکیده) .... 146 - ماتريس اطلاع
فيشر در توزيع وايبل بر مبناي داده هاي ركوردي (چکیده) ..... 284 - كاربرد شبكه
عصبي در پيش بيني تطبيقي ترافيك تصوير متحرك نرخ متغير (چکیده)

مقاله مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا - سیویلیکا

مقاله مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا, در کنفرانس بین المللی علوم و
مهندسی (International Conference on Science and Engineering) توسط محمد زنگانه.

مقاله پیش بینی تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی ...

اولین مدل های پیش بینی تقاضای سفر در دهه 1950 میلادی به صورت همفزون ساخته شده
و دارای چهار مرحله مدلسازی مستقل ایجاد سفر، توزیع سفر، تفکیک وسیله و ...

مقاله مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا - سیویلیکا

مقاله مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا, در کنفرانس بین المللی علوم و
مهندسی (International Conference on Science and Engineering) توسط محمد زنگانه.

پاورپوینت تقلید یا نوآوری با ذکر منابع - simata - فورکیا

خلاصه کتاب مدیریت ما(پور عزت)+ تست های تالیفی. خلاصه کتاب مدیریت ما (
مدیریت .... مدل های پیش بینی تقاضای سفر فعالیت مبنا · مدل های پیش بینی
تقاضای ...

مقاله مقایسه مدلهای عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای ...

8 ژانويه 2017 ... مقاله مقایسه مدلهای عامل مبنا و فعالیت مبنا برای پیشبینی تقاضای ... مدل سازی
تقاضای سفر بر اساس رویکردهای فعالیت مبنا و عامل مبنا شده است.

دريافت بروشور فارسي - سیمارون پرداز

Emme یک سیستم جامع و کامل مدل سازی پیش بینی تقاضای سفر برای شهرها، مناطق
و همچنین ... ترافیکی و ترانزیتی با توانایی مدلهای پیشرو مبتنی بر فعالیت )
Activity ... تا پیچیده ترین مدل های حمل ونقلی دنیا را مدل کند و مبنای آنها بروزترین.

ظرفیت‌سنجی معابر درون‌شهری بر مبنای ویژگی‌های ساختاری و پیوند با ...

تغییرات در کاربری، باعث تغییر الگوهای تقاضای سفر می‌شود و جریانهای ...
کاربری زمین، تولید سفر یا به طور کلی، حجم فعالیت‌های حمل و نقل را تحت تاثیر
قرار می‌دهد. ... به دلیل ارتباط با بحث دسترسی، یک معیار مهم برای پیش بینی قیمت
زمین است. ... و میزان تقاضای سفر در تایوان با استفاده از مدل‌های معادلات ساختاری
پرداخته اند.

برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري 103 صفحه - مقاله کامل در مورد برنامه ریزی ...

14 نوامبر 2013 ... یکی از این مراجع مقدمه‌ای بر پیش‌بینی تقاضای حمل و نقل شهری (متن ... پیش‌بینی
تقاضای سفر در اینجا نقش مهمی را در بهبود برآوردهایی مانند .... نتیجه پیش‌بینی
فعالیت شهری، منبع اطلاعات درباره فعالیتهایی است که .... شکل ۴-۴: جهار مدل اصلی
مورد استفاده در برنامه‌ریزی حمل و نقل ..... نرم افزار های کاربردی مورد نیاز.

جایگاه زمانبندی سفر در مدلهای برآورد تقاضا

جایگاه زمانبندی سفر در مدلهای برآورد تقاضا ... حمل و نقل برپايه مدل‌های فعالیت مبنا
دارای ابعاد گسترده‌ وقتی بریا پیش‌بینی واقع‌بینانه‌تر تقاضای سفر می‌باشند.

مقاله پیش بینی تقاضای سفر شهری به روش فعالیت-مبنا: نمونه موردی ...

اولین مدل های پیش بینی تقاضای سفر در دهه 1950 میلادی به صورت همفزون ساخته شده
و دارای چهار مرحله مدلسازی مستقل ایجاد سفر، توزیع سفر، تفکیک وسیله و ...

و ﺻﻮﺗﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺪرن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮر

ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻔﺮ، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑـﺮاي.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ... از ﻣﺼﺮ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ و رﺳﻤﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ. اﯾﺮاﻧﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد.

چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک - Symposia.ir

مدل‌سازی و پیش‌بینی تقاضای حمل‌ونقل. - مدل‌های فعالیت- مبنا (فعالیت- محور)
حمل‌ونقل. - برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ..... بروزرسانی ماتریس های تقاضای سفر در مدل حمل و
نقل و ترافیک شهر تهران با بهره گیری از روش گرادیان · ارزیابی اثرات قیمت گذاری
تراکم ...

ارائه یک مدل فعالیت- مبنا برای پیش بینی سفر شهری - مرکز توسعه ...

گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با ...
تقاضای سفر قبل از اجرای عملیات راهسازی و یا بهسازی راه های موجود، در سال مبنا و ...

حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاک و برخي از

پروژه طراحی گیره در کتیا

روانشناسی شناختی

گزارش کارآموزی جامع واحدهای مختلف پالایشگاه گازی

مبانی زیبا شناسی

دانلود فصل دوم سریال بسیار دیدنی How I Met Your Mother به

مقاله درباره انواع کاه

مقاله درباره انواع کاه

بنر لایه باز استند ماه رمضان (6) PSD فتوشاپ

ایمنی راکتور های توان هسته ای