دانلود رایگان


بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده - دانلود رایگاندانلود رایگان استفاده از داده کاوي تغییر قابل توجهی در نگرش و رفتاردر فرهنگ ادارات گمركبه ارمغان م ی آورد. یکی از پایه هاي گمرك مدرن اطلاعات است.اگر ادارات گمرکی بتوانند

دانلود رایگان
بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
داده کاوي – مدیریت ریسک– گمرگ – هوشمند سازي گمرك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل - همایش مدیریت ریسک و مهندسی مالی

بررسی و کاهش ریسک سیستماتیک شاخص های سهام با استفاده از شاخص های وزنی ...
ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از داده های پانل و سیستم ...

در ﭘﺮوژه ﻫﺎي آي ﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ آن ... ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ روي آورﻧﺪ . آز آ ..... Data. ﻳﺎ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ. آﻧﻬﺎ و ﻗﺮاردادن اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ...

روشهای مدیریت ریسک در پروژه ها - وب سایت جامعه قالب سازان ایران

... در پروژه ها. پس از بررسی های انجام شده در میان استانداردهای مختلف مدیریت پروژه و
تجربة عملی آنها در پروژه های مختلف، استفاده از استاندارد PMBOK 2000 با توجه به
نوع نگرش این استاندارد به قضیه مدیریت ریسک مناسب تشخیص داده شد. ... در این
سیستم روش تبدیل برنامه پروژه از حالت CPM به PERT و GERT مورد اشاره قرار می
گیرد.

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه » بررسی ...

مدیریت دانش در ساخت و ساز با استفاده از برنامه ی ( مدل سازی اطلاعات ساختمانی ...
تعيين سفارش( ترتيب ) بهينه براي سطح بندي مقادير قطعات يدكي با استفاده از
داده كاوي .... بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی
پایدار ..... ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری
مشارکتی ...

فناوری نانو: فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک نانومواد تولیدی

مهمترین گام های مرتبط با ارزیابی و مدیریت ریسک نانومواد تولیدی در شکل 1 خلاصه
... فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک نانومواد که در این مقاله با جزییات بیشتری مورد
بررسی قرار خواهد ... استفاده از مجموعه های اطلاعاتی (Data Sets)برای هر یک از سه گروه
اصلی اطلاعات ... شناسایی این خصوصیات در پیش بینی رفتار و تعامل با سیستم
های ...

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ - بانک ملت

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ... ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻭ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ... ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪِ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏ، ﺟﺬﺏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ.

بررسی سیستم های مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوی در گمرک ...

1 نوامبر 2016 ... فروشگاه فایل های دانشجویی و آموزشی فایلکس - در فایلکس می توانید فایلهای مورد
نظر خود را برای پروژه های دانشجویی و دیگر اهداف آموزشی خریداری ...

Credit risk management in the banking system - A comparative - Sid

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... 1. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري. 2. ،
ﻛﺎراﻳﻲ. 3. ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري. 4. ، ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ. 5 .... ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨـﺪ ﮔﺎﻧﻪ. 15.

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه - عناوین تحقیق های مرتبط با مدیریت پروژه

مدیریت ریسك تداركات؛ راهبردی در موفقیت پروژه های عمرانی ... ارتباط سیستم های
مدیریتی با زنجیره تامین و مدیریت تامین ... بررسی علل تاخیرات بخش مهنسی در
پروژه های آب و فاضلاب با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی .... ارزیابی
عملکرد افراد با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و تئوری مجموعه های
فازی در بخش ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، تحقیق و مقاله مدیریت ... - Nasir-Institute

طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های ... با
استفاده از برنامه ریزی پویا; طراحی مدلي جهت شناسایی و رتبه بندي ريسك در ...
بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت
محصولات … ... محاسبه ارزش عمر مشتري در سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري با
رویکرد داده ...

بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك ...

30 نوامبر 2016 ... بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمركعنوان مقاله: بررسی
سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمركقالب ...

شرح وظایف مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران - سازمان هواشناسی

ارائه محصولات و خدمات مرتبط با پدیده های حاد جوی با استفاده از نتایج پژوهشی و ...
بررسی و پیشنهاد پژوهش های کاربردی مرتبط با مخاطرت جوی واقلیمی و پیگیری
انجام و ... و اجرای سیستم انتقال داده و اطلاعات بهنگام، مؤثر و جامع در چارچوب مدیریت
ریسک ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر كاوه مهراني, حسابداري, تاثير مديريت ريسك بنگاه(با تاكيد بهبود كنترل هاي
داخلي) .... مدل سازي عددي و بررسي پارامتري سيستم خنك ساز ترموالاستيك در سيستم
هاي .... زمانبندي عمل هاي جراحي بيماران انتخابي با استفاده از الگوريتمهاي فرا
ابتكاري ..... (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده
بنياد ...

مدیریت ریسک در بانک رفاه )نظام

ها تجربه بانکداری دولتی، در طی ده سال گذشته صنعت بانکداری کشور با روند
خصوصی ... نظام مدیریت ریسک در بانک رفاه به عنوان زیر مجموعه ... ارزیابی عملکرد
سیستمهای مورد استفاده برای ... کمیته ای است جهت بررسی وضعیت ریسک های
عملیاتی بانک .... داده. ها. اعضاءهیئت مدیره و. مدیریت های مربوطه. 2. کفایت وثایق.
محاسبه وضعیت ...

مدیریت بانکداری - مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی

کنترل های مدیریت ریسک برقرار شده برای بانکداری الکترونیکی بایستی به ... دهد
که خصوصیات ریسک های متداول در عملیاتش را بررسی کرده ،تاثیر اجرای خدمات ... 6)
استراتژی بانکداری الکترونیکی ایجاد و توسعه داده شده و به صورت اسناد درآمده است.
... بدانند که با چه ریسک های ویژه و عوایدی در هنگام استفاده از سیستم مواجه خواهند شد.

فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع

يکي از مهم ترين ريسک هاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است. ... را
با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتي موجود که ترازنامه بانک هاي فعال در سيستم بانکي
کشور ... براي انجام بررسي، متغيرهاي ريسک نقدينگي و ترکيب دارايي-بدهي، با
استفاده از ... و اجرايي سيستم هاي مالي را بر آن داشته است تا مديريت ريسك نهادهاي
مالي و به ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 32, بررسی آرایه های تزیینی بناهای سلجوقی در ایران با تأکید بر بناهای شهر .....
136, تعیین خودکار اولویت درخواست¬ها در سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتری
بااستفاده از ... بهبود چارچوب معماری سازمانی DODAF از دیدگاه داده-محور و بومی سازی
آن .... 206, شناخت،استخراج عوامل کلیدی ریسک در پروژه های زیرساختی ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

22 ا کتبر 2014 ... 32, بررسی آرایه های تزیینی بناهای سلجوقی در ایران با تأکید بر بناهای شهر .....
136, تعیین خودکار اولویت درخواست¬ها در سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتری
بااستفاده از ... بهبود چارچوب معماری سازمانی DODAF از دیدگاه داده-محور و بومی سازی
آن .... 206, شناخت،استخراج عوامل کلیدی ریسک در پروژه های زیرساختی ...

بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك ...

بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك. aramfar اکتبر
16, 2016 · برای دانلود مستقیم فایل بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده ...

ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده ...

ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند ... را
به خود اختصاص داده است و پس از آن معیار اصلی مدیریت لجستیک به میزان 315/0 در
..... هدف این تحقیق بررسی اثر مدیریت زنجیره تامین سبز در محیط زیست میباشد. ...
‌توان با استفاده از اقدامات مدیریت ریسک بهبود یافته و هزینه ‌های کلی سیستم را با ...

شرح وظایف مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران - سازمان هواشناسی

ارائه محصولات و خدمات مرتبط با پدیده های حاد جوی با استفاده از نتایج پژوهشی و ...
بررسی و پیشنهاد پژوهش های کاربردی مرتبط با مخاطرت جوی واقلیمی و پیگیری
انجام و ... و اجرای سیستم انتقال داده و اطلاعات بهنگام، مؤثر و جامع در چارچوب مدیریت
ریسک ...

ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ. روش. ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و. اﻏﻠﺐ. روﯾﮑﺮد. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳ .ﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ..... ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ .... ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ. ٢۶.

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ در اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐ ﻤ ﯽ رﯾﺴﮏ. اﺻﻮل. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ..... ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٢. ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ .... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ،.

حداقل الزامات تحت عنوان "مجموعه‌ رهنمودهايي برای مدیریت موثر ریسک ...

ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴﮏ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ . ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ... ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﻳﺴـﮏ ﺩﺍﺩﻩ ﻣـﻲ. ﺷـﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺟـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ، .... ٣٧. •. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎﻱ. ﺭﻳﺴﮏ. ٣٩.
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٤. -. ﺭﻭﺵ. ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ..... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮐﻔﺎﻳﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ. ﻫﺎ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎﻱ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺭﻳﺴﮏ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ. ﻣﺼﻮﺏ ﻫﻴﺎﺕ
ﻣﺪﻳﺮﻩ؛.

ریسک پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت منابع سازمان (ERP) - نوماتک

از یــک ســو به کارگیــری سیســتم های مدیریــت منابــع ســازمان مزایــای بســیاری
بــرای ... جانبــی اســتقرار، ریســک اســتفاده از ایــن سیســتم ها را افزایــش می دهــد.
... کــه ممکــن اســت بــا آن هــا مواجــه شــوید بررســی شــده و ERP اســتقرار سیســتم های
... شرکت ها هزینه پروژه از هزینه تخصیص داده شده )برنامه ریزی شده( بیشتر شده است.

To Measure Bank Liquidity risks With Value at Risk - بانک سامان

رو ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﻃـﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎی.
1381. ﺗـﺎ. 1386. ﻣـﯽ. ﭘـﺮدازد ... ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . واژه. ﻫــﺎی. ﮐﻠﯿــﺪی. : ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾــﺴﮏ. ،. رﯾــﺴﮏ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ. (.
ﻣـﻮرد ... ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣـﻞ رﯾـﺴﮏ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ. (. ﻣـﻮرد داده. ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـ. ﮏ ﺳـﺎﻣﺎن. ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﯾﻢ
. -4.

تحلیل کمی ریسک با روش مجموع ساده وزین فازی جهت ... - دکتر روانشادنیا

مدلسازی مسأله در محیط نرم افزاری و با استفاده از توابع عضویت معتبر فازی بر ....
سیستم های مدیریت ریسک بسیاری در سرتاسر دنیا پیشنهاد شده است. ... بر خلاف
سهام که هر سال داراي داده هاي مخصوي به خود بوده و با جمع آوري اين داده ها و بررسي آنها در
طي ...

2 . مدیریت ریسک چيست؟

هرچه روش های جدید مقابله با ریسک کشف می شوند، ریسک های. مدیریت ... به عنوان مثال،
انقاب صنعتی شاهد استفاده از بخار برای روند توليد. بود و همراه ... یک منبع ریسک شد
؛ زیرا با ایجاد این سيستم، پرداخت خسارت. افرادی که ... بحث مدیریت ریسک به آنها
پاسخ داده مي شود. 2. ... عملكرد خود را بررسي کرده و تشخيص دهيد که براي هر کارکرد.

مدیریت ریسک و امنیت دارایی ها

امنیت اطلاعات نیازمند یک "سیستم مدیریت امنیت" یـا بـه اصطلاح ISMS است. ... در
این مقاله به بررسی این سیستم پرداخته شده است. ... همچنین علم مطالعه روشهای حفاظت
از داده ها در رایانه ها و نظامهای ارتباطی در برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز .....
متدولوژی های نامناسبی که در سیستم های مالی و ERP استفاده می شوند با ریسک مواجه
هستند.

بررسی رابطه بین استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در ...

HA16 : بررسی رابطه بین استقرار نظام حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در ... و
حقوق همه ذینفعان شرکت هاست منجر به استقرار صحیح سیستم های مدیریتی خواهد شد.
... با مدیریت ریسک شرکتها با استفاده از مبانی نظری و تئوری های موجود و با کمک داده
...

ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارزش ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻲ ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺑﺰرگ،
ﭘﻴﭽﻴﺪه و ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ. -9. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺪارﻛﺎت. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارزش ﻛﺴﺐ ﺷﺪه. (. EVM. ) ﻣﻨﺸﺎ ارزش ﻛﺴﺐ ﺷﺪه.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮج ... از ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آن .... درواﻗﻊ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان از ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه. ٤ Budgeted at ...

در ﭘﺮوژه ﻫﺎي آي ﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ درﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ آن ... ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ روي آورﻧﺪ . آز آ ..... Data. ﻳﺎ
ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه. ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑﺎ. آﻧﻬﺎ و ﻗﺮاردادن اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ...

بررسی سیستم های مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوی در گمرک

29 سپتامبر 2016 ... عنوان مقاله: بررسی سیستم های مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوی در گمرکقالب
بندی: pdf شرح مختصر: استفاده از داده کاوی تغییر قابل توجهی در ...

بررسی سیستم های مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوی در ... - گسترش

بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك, داده کاوي ,مدیریت
ریسک,گمرگ , هوشمند سازي گمرك.

ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ. روش. ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و. اﻏﻠﺐ. روﯾﮑﺮد. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳ .ﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ..... ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ .... ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ. ٢۶.

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | سیستم های ...

سیستم‌های فرعی پردازش داده با هم جمع شده و بین سیستم‌های فرعی اطلاعات، ... استفاده
از سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان و مديريت، مستلزم صرف هزينه‌هايي است كه بايد ......
افزایش تقاضا برای بررسی بیشتر فعل و انفعالهای ریسک، مستلزم ارزیابی حجم ...

مديريت ريسك در مبادلات الكترونيك :: مقاله در راهكار مديريت

تجارت الكترونیک به معناي مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول، با توانايي هاي
اينترنت است. ... و حفظ و برقراري روابط تجاري از طريق سيستم هاي مخابراتي
وابزارهاي پردازش داده ها است. ... بخش مديريت ريسك در هر سازمان، ارائه بهترين عملكرد
و بهينه سازي استفاده از .... چكيده : در اين مقاله تجارت الكترونيك مورد بررسي قرار مي
گيرد.

Credit risk management in the banking system - A comparative - Sid

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ... 1. ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري. 2. ،
ﻛﺎراﻳﻲ. 3. ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﺘﺒﺎري. 4. ، ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ. 5 .... ﺳﻴـﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﭼﻨـﺪ ﮔﺎﻧﻪ. 15.

لیست پایان نامه های مدیریت اجرایی از سال 80 به بعد - دانشکده مهندسی ...

ارایه یک چارچوب کاربردی جهت آنالیز ریسک پروژه های ساخت با استفاده از ... شهری
زیرمجموعه شرکت گاز با استفاده از تحلیل پوشی داده ها (مطالعه موردی شرکت گاز
مازندران) ... شناسایی و ارائه عوامل موثر در پیاده سازی موفق سیستم کارت امتیازی
متوازن BSC) ... بررسی شرایط بکارگیری مدیریت پروژه با توجه به عوامل تاثیرگذار
بر آن عوامل ...

ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ. روش. ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و. اﻏﻠﺐ. روﯾﮑﺮد. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺸﯽ اراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳ .ﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ..... ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ .... ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ. ٢۶.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه ...

2 ژانويه 2011 ... 4044 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده) ...
4079 - بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر ... و رابطه آن با
میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده) ... در ایران
با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)

بررسي مدلي از بانك اطلاعاتي جهت مديريت ريسك ژئوتكنيك در تونل سازي

بررسی. مدلی از. بانک اطالعاتی جهت مدیریت ریسک ژئوتکنیک در تونل سازی.
حمیدرضا ... با توجه به فراوانی پروژه های تونل سازی در سطح ملی و جهانی و شرایط
مختلفی که هر ... Data Base Management System. یا به اختصار. DBMS. استفاده.
می شود.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ورودي هﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ هﺎي - Risk Doctor

در ﺻﻨﻌﺖ. IT. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺷﻮ. د و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ. آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ورودي ﺁن اﺳﺖ . ﺣﱵ
ﲠﱰﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ... در ﺟﺎﻳﻲ آﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ دادﻩ هﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ. ﮔﲑد وﱄ ﭼﻴﺰهﺎي ... ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺳﺎﱂ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ. آﺎرآﻨﺎن ﺁﻣﻮزش دﻳﺪﻩ ... را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ آﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺁﻳﺎ درﺳﺖ اﻧﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ.

بررسی سیستم های مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوی در ... - گسترش

بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك, داده کاوي ,مدیریت
ریسک,گمرگ , هوشمند سازي گمرك.

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه » بررسی ...

مدیریت دانش در ساخت و ساز با استفاده از برنامه ی ( مدل سازی اطلاعات ساختمانی ...
تعيين سفارش( ترتيب ) بهينه براي سطح بندي مقادير قطعات يدكي با استفاده از
داده كاوي .... بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی
پایدار ..... ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری
مشارکتی ...

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ در اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐ ﻤ ﯽ رﯾﺴﮏ. اﺻﻮل. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ..... ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٢. ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ .... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ،.

پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

بررسی رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر
همدان ... شناسایی منشاء های ریسک و مدیریت کردن آن در شرکت توسعه پترو ایران ....
بررسی میزان آگاهی و استفاده مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند ... بررسی
کارآیی شعب مختلف بانک رفاه در استان کردستان بر اساس مدل تحلیلی پوششی داده ها
.

مدیریت ریسک در بانک رفاه )نظام

ها تجربه بانکداری دولتی، در طی ده سال گذشته صنعت بانکداری کشور با روند
خصوصی ... نظام مدیریت ریسک در بانک رفاه به عنوان زیر مجموعه ... ارزیابی عملکرد
سیستمهای مورد استفاده برای ... کمیته ای است جهت بررسی وضعیت ریسک های
عملیاتی بانک .... داده. ها. اعضاءهیئت مدیره و. مدیریت های مربوطه. 2. کفایت وثایق.
محاسبه وضعیت ...

پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران

دکتر كاوه مهراني, حسابداري, تاثير مديريت ريسك بنگاه(با تاكيد بهبود كنترل هاي
داخلي) .... مدل سازي عددي و بررسي پارامتري سيستم خنك ساز ترموالاستيك در سيستم
هاي .... زمانبندي عمل هاي جراحي بيماران انتخابي با استفاده از الگوريتمهاي فرا
ابتكاري ..... (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده
بنياد ...

دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره ...

23 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان مقاله با ترجمه : مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت های . ..... دانش ... در
این مقاله قصد داریم با استفاده از روش های داده کاوی و تکنیک های مدیریت دانش به ارائه
. ..... بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ...

بررسی سیستم هاي مدیریت ریسک با استفاده از داده کاوي در گمرك

6 جولای 2015 ... استفاده از داده کاوي تغییر قابل توجهی در نگرش و رفتاردر فرهنگ ادارات گمركبه
ارمغان م ی آورد. یکی از پایه هاي گمرك مدرن اطلاعات است.اگر ادارات ...

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻳﺴﻚ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎﻱ. ﺳﻨﺘﻲ. ﻛﻪ ... ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﻚ . -۱.
ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1 ... ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻫﺎﻱ ﺍ. ﻳﻤﻦ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ... ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﻮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ .....
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﺪﺍﺭﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻭﺳﻴﻊ
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ.

فصل اول: مقدمه، كليات تحقيق و اهميت موضوع

يکي از مهم ترين ريسک هاي مرتبط با فعاليت بانکي، ريسک نقدينگي است. ... را
با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتي موجود که ترازنامه بانک هاي فعال در سيستم بانکي
کشور ... براي انجام بررسي، متغيرهاي ريسک نقدينگي و ترکيب دارايي-بدهي، با
استفاده از ... و اجرايي سيستم هاي مالي را بر آن داشته است تا مديريت ريسك نهادهاي
مالي و به ...

دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره ...

23 دسامبر 2016 ... دانلود رایگان مقاله با ترجمه : مدیریت ریسک زنجیره تامین در شرکت های . ..... دانش ... در
این مقاله قصد داریم با استفاده از روش های داده کاوی و تکنیک های مدیریت دانش به ارائه
. ..... بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ...

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک - بانک تجارت

که مدیران وسهامداران عمده آن سابقه عدم پرداخت در سیستم بانکی و یا ... بانک با داشتن
کارشناسان خبره اعتباری و بر اساس بررسی های مالی، اقتصادی، فنی و ..... استفاده. از
. یپا. گاه. داده. یز. ان. و راه اندازی سامانه اندازه گیری ریسک بر مبنای روش پیشرفته.

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳﺴﮏ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎ در اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐ ﻤ ﯽ رﯾﺴﮏ. اﺻﻮل. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ..... ﺑﻜﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٢. ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩ. ﺷﺪﻩ. ﺍﺳﺖ .... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺎﻻ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻱ،.

پیش بینی ریسک مشتریان بانک با استفاده از تکنیک های داده¬کاوی

براي مديريت ريسك اعتباري از روش‌هاي مختلفي مي‌توان استفاده كرد يكي از روش‌ها
طراحي نظام ... در حال حاضر با به كارگيري تكنيك‌هاي هوش مصنوعي مانند سيستم‌هاي
خبره و .... مرجع [6] ابتدا به بررسی کاملی در مورد نحوه بکارگیری داده کاوی در
سیستمهای ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه، تحقیق و مقاله مدیریت ... - Nasir-Institute

طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های ... با
استفاده از برنامه ریزی پویا; طراحی مدلي جهت شناسایی و رتبه بندي ريسك در ...
بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت
محصولات … ... محاسبه ارزش عمر مشتري در سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري با
رویکرد داده ...

To Measure Bank Liquidity risks With Value at Risk - بانک سامان

رو ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ارزش در ﻣﻌﺮض ﺧﻄـﺮ ﻃـﯽ ﺳـﺎل. ﻫـﺎی.
1381. ﺗـﺎ. 1386. ﻣـﯽ. ﭘـﺮدازد ... ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ . واژه. ﻫــﺎی. ﮐﻠﯿــﺪی. : ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
رﯾــﺴﮏ. ،. رﯾــﺴﮏ ﻧﻘــﺪﯾﻨﮕﯽ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ. (.
ﻣـﻮرد ... ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣـﻞ رﯾـﺴﮏ ﻧﻘـﺪﯾﻨﮕﯽ. (. ﻣـﻮرد داده. ﻫـﺎی ﺑﺎﻧـ. ﮏ ﺳـﺎﻣﺎن. ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﯾﻢ
. -4.

ي ﮐﺎو داده ي ﻫﺎ روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺎﻻ ﺴﮏ ﯾ

روش. ﻫـﺎي. داده. ﮐـﺎوي. ﺑـﺎ. ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ. ﻫﻤـﺮاه. ﺑـﻮده. اﺳـﺖ . ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران. و. ﻣﺪﯾﺮان. ﺻﻨﻌﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ......
ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. رﯾﺴﮏ ﺧﻄـﺮات در ﮐﺎرﮔـﺎه. ﻫـﺎي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺣﻮادث ...

اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک - بانک تجارت

که مدیران وسهامداران عمده آن سابقه عدم پرداخت در سیستم بانکی و یا ... بانک با داشتن
کارشناسان خبره اعتباری و بر اساس بررسی های مالی، اقتصادی، فنی و ..... استفاده. از
. یپا. گاه. داده. یز. ان. و راه اندازی سامانه اندازه گیری ریسک بر مبنای روش پیشرفته.

ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ي ﻫﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. رﯾﺴﮏ. ﻫﺎ. ي درون. ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده. از روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﮐﻨﻨـﺪه. اي. در. 1* ....
3 -Wilson. ﻧﻘﻞ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪ. ﺳﺎزي. ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ. ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. 9[. ].
اﻣﺎ ﻣﺪل ..... داده ﺷﺪ،. ﺳﭙﺲ. ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﯿﻔﯽ. را ﺑﻪ داده. ﻫﺎي ﮐﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و وارد ﻧﺮم.

دانلود کتاب حقوق اجتماعی سیاسی در اسلام

مجموعه مقالات مربوط به مسکن و شهرسازی

دانلود نرم افزار نمونه سوالات استخدامی

پاورپوینت درس بیست و دوم کتاب مطالعات اجتماعی

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح( عنوان

دانلود پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

تحقیق درباره امام محمد غزالی

تحقیق درباره معماری روم

تحقیق درباره امام محمد غزالی

مقاله درمورد ريجناليسم در معماری