دانلود رایگان


بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي

دانلود رایگان
بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتيبررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي
مقدمه
در این دنیای پرغوغای کنونی که جامعه به عرصه پیکاری جهت دست یافتن هر چه بیشتر به امور مادی تبدیل شده است ، بسیاری از افراد آن ، تمام همت ، تلاش و فکر خود را در این میدان جنگ و گریز صرف پیروزی می کنند تا با غلبه بر دیگری ، مردار دنیا را تصاحب کنند .
اما در پس آن هیاهو و در میان جامعه اسلامی پدران و مادران موحد و خداجویی هستند که دل در گرو تربیت فرزند صالح سپرده اند .
خوشحالی یا بدحالی ، بهروزی یا سیه روزی هر یک از انسان ها در گرو تربیت است و این مهم به عواملی همچون ساختار فرهنگی خانواده ( پدر و مادر ، برادر ، خواهر و دیگر بستگان سببی و نسبی ) محیط آموزشی ، محیط زندگی ، محیط کار ، حاکمیت سیاسی کشور وکم و کیف تعلیمات بستگی دارد . این عوامل با یکدیگر ارتباط طولی و تکمیلی دارند و در عین حال می توانند همدیگر را خنثی یا تخریب کنند به هر جهت همه این عوامل به نوعی در قبال انسان و تعلیم و تربیت او مسئولند و در این میان مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند بیشتر است ومهمتر .
از ویژگی های مسئولیت پدر ومادر ، شمول و پیوستگی آن در طول دوره زندگی فرزند است که گستره آن ، دوره قبل از تولد فرزند یعنی مرحله همسر گزینی ، مقدمات انعقاد نطفه ، مرحله آمیزش ، دوران بارداری ، مرحله زایمان و نیز دوره کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، مرحله تزویج فرزند و نظارت و هدایت پس از تزویج را در برمیگیرد . در میان مراحل و دوره های گفته شده ، دوره قبل از تولد ، از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است و همچون خشت اول ساختمان خواهد بود که اگر کج نهاده شود ، ساختمان را دچار آسیب جدی می کند و اصلاح چنین ساختمانی ، بسیار طاقت فرسا و مشقت بار است ، اگر نگوییم ناشدنی و چه بسا غیرقابل جبران خواهد بود ، مثل اینکه فرزند ، کور یا لال یا ... به دنیا بیاید . بنابراین اولین و مهمترین مسئولیت تربیت فرزند،هم از لحاظ زمانی و هم ازلحاظ رتبه،برعهده پدر ومادر است تا از ابتدایی ترین لحظه ممکن ، نسبت به تربیت فرزندی سالم ، شایسته و مفید اهتمام ورزند ، و به فکر فرزندانی فرمانبردار و خداترس باشند .
که حضرت علی (علیه السلام) در این مورد فرموده است : از پروردگارم فرزندانی خوش سیما و خوش قامت نخواستم ، از او فرزندانی فرمانبردار و خداترس خواستم .
برای رسیدن به این منظور علاوه بر تغذیه ، باید مسموعات و مبصراتی که از راه گوش و چشم وارد مغز می شود شدیدا تحت مراقبت قرار گیرند . یک سخن پلید ، یک منظره منحرف کننده کافی است طفل را از صراط مستقیم بگرداند و برای همیشه او را بدبخت و آلوده نماید .
از همان ابتدا ولادت ، اوقات شیرخوارگی ، ایامی که طفل در گهواره زندگی می کند ، تندی و خشونت ومهر و نوازش در روح او اثر می گذارد .
پس برای تربیت فرزندانی صالح و سالم ابتدا لازم است پدران ومادران ، خود علما و عملا شایسته باشند ، زیرا مجموعه رفتار و گفتار آنان است که سرمشق کودکان می شود و صفات و عادات او را می سازد .
پس در تربیت فرزندان به پیشوایان دینی خود اقتدا کنند و با علم و بینش وسیع علف های هرز و خاشاک های مانع تربیت را از بین ببرند تا ناخواسته و به علت عدم اطلاع مثل پدران و مادرانی نباشند که فرزندان خویش را به طرف ظلالت و گمراهی سوق دهند .
پس بیاییم برای پیشرفت خود وجبران عقب ماندگیهایمان،تعلیم و به ویژه تربیت را از ماهها قبل از تولد در نظر بگیریم تا بتوانیم این انسان را که با بهترین وکامل ترین صفات ظاهری و باطنی آفریده شده است را آماده هدایت کنیم و بنا به اهمیت و حیاتی بودن این مسئله شارع مقدس حقوقی را برای نونهالان به مربیان ابلاغ کرده است که بی توجهی ونادیده گرفتن این حقوق موجب بازخواست و عقاب برای کسانی که کوتاهی کنند خواهد بود و زیر بنای این حقوق را که عبارت است از معرفی خداوند تبارک وتعالی و هدایت به سوی او می باشد ، با عنوان حق تربیت کودک قرار دارد که شامل شاخصه های جسمی و روانی ومذهبی و غیره می باشد . ناگفته نماند که از زاویه دید ما بهترین نوع تربیت آن تربیتی است که دربرگیرنده اقتضای فطرت و طبیعت و ضرورت های اجتماعی و سیاسی و مصالح فرد و جامعه باشد و کودکان را برای جامعه آرمانی مهدویت (عج) آماده کند .
یک موحد شایسته باید بداند در امر تربیت چه اطلاعاتی را متربی در آینده جهت رشد و تکامل روحی و اخلاقی نیازمند است و آن اطلاعات را اعم از اخلاقی ، عاطفی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی به فرد تحت تربیت خود بدهد . و این امانت الهی ( فرزندان )را به اهلش برساند و امر الهی را اجابت کند .
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگرد که تا چه حد است مکان آدمیت
سوالات تحقیق
1-آیادرفقه نیزمانندعلوم تربیتی به مراحل رشدکودک توجه شده است یاخیر؟
2-درمبانی فقهی چه مقداربه حقوق کودک توجه شده است؟
3-آیاتنبیه ،تعزیروتادیب کودک درمبانی فقهی موردقبول واقع شده است؟
4-مسئولیت کیفری اطفال ازنظرعلمای فقه وقانون مجازات اسلامی همخوانی دارد؟

چکیده1
مقدمه. 2
سوالات تحقیق...............................................................................4
فرضیات تحقیق .............................................................................5
بيان مسئله. 6
ضرورت انجام تحقيق.. 7
اهداف تحقيق.. 8
پيشينه تحقيق.. 9
روش انجام تحقیق.. 10
قالب بندی ...............................................11
فصل اول:مباحث نظری ...................................................................12
1-1-مقدمه. 13
1-1-1- معناي لغوی حق.. 13
1-1-2- معناي اصطلاحي حق :13
1-1-3 - رابطه حق و تکلیف.... 14
1-1-4 - معنا و مفهوم تربیت... 16
1-2- تعریف و خصوصیات کودک... 23
1-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی کودک... 23
1-2-2- خصوصیات دوره شیرخوارگی.. 24
1-2-3- خصوصیات دوره کودکستانی (پیش دبستانی ). 26
1-2-4- خصوصیات دوره دبستانی.. 29
1-3-عوامل موثر رشد قبل از تولد.. 33
1-3-1- وراثت... 33
1-3-2- محیط قبل از تولد.. 36
1-3-2-1-اسلام و وراثت... 37
1-3-2-2-وراثت های نامطلوب... 38
1-3-3 - اضطراب مادر. 42
1-3-4- سن مادر. 43
1-3-5- تغذیه. 44
1-3-6- داروها48
1-3-7- بیماری ها و اختلالات مادر. 49
1-3-8- عامل ارهاش RH.. 49
فصل دوم:مراحل رشد وتربیت کودک در اسلام وعلوم تربیتی............................ 50
2- 1- مراحل رشد قبل از تولد از نظر اسلام و علوم تربيتي.. 51
2-1-1-مراحل رشدکمی وکیفی کودک قبل ازتولد دراسلام وعلوم تربیتی.. 51
2- 1- 2-رشد از نظر دانشمندان علوم تربيتي.. 55
2-1-3-مراحل رشد قبل از تولد.. 56
2-1-3-1- مرحله زيگوت (از باروري تا سه هفته). 56
2-1-3-2- مرحله روياني از 2 تا 8 هفته. 57
2-1-3-3- مرحله جنيني ( از هفته هشتم تا تولد ). 59
2-2- مراحل رشد بعد از تولد و روش تربيت كودك در هر مرحله. 60
2-2-1-رشد از سه تا هفت سالگي.. 60
2-2-2-رشد دندان ها و اهميت دندانهاي شيري.. 61
2-2-3-آموزش بهداشت دهان و دندان. 62
2-2-4-رشد گويايي.. 63
2-2-5-الگوي رشد زبان. 63
2-2-6- عوامل موثر در رشد گويايي.. 64
2-3-دوران كودكي.. 67
2-3-1- شكوفايي استعدادهاي نهفته در كودك... 68
2-3-2- مهيا شدن كودك براي دوران اطاعت... 68
2-3-3- اعتماد كودك به پدر و مادر. 68
2-3-4- آرامش روحي و رواني كودك در دوران هاي بعدي.. 69
2-3-5- ايجاد روحيه اعتماد به نفس و پرورش شخصيتي مستقل.. 69
فصل سوم: عوامل موثر بر رشد وتربیت بعد از تولد............................... 71
3-1- خانواده72
3-1-1-ویژگی های یک پدر خوب و نقش آن. 73
3-2-مسئولیت های پدر ومادر. 74
3-2-1 - مسئولیت پدر بودن. 74
3-2-2-پدر از دیدگاه کودک... 75
3-2-3-خطرات سوء عملکرد پدر. 75
3-2-4-توجه به نقش مادر. 76
3-2-5-مسئولیت مادر در قبال فرزند.. 77
3-2-6 - مسئولیت های پدر و مادر. 79
3-2-7-فرزند از نظر روایات... 80
3-2-8 -تاثیر و نقش دوستان در تربیت کودک... 82
3-2-9-وظیفه مهم والدین نسبت به دوستی های فرزندان. 83
3-2-10 - نقش و تاثیر مدرسه در تربیت کودک... 85
فصل چهارم: حقوق کودک و مبانی فقهیآن ...............................................................................87
4-1 - حقوق کودک پس از تولد تا روز هفتم.. 88
4-1-1- استحباب اذان واقامه. 88
4-1-2 - کام برداشتن (تحنیک). 89
4-1-3 - نامگذاری وکنیه. 90
4-1-4-ختنه وفوائد بهداشتی آن. 94
4-1-5 -عقیقه و فوائد آن. 96
4-1-6 - تراشیدن سر. 100
4-1-7 - دعا برای فرزند.. 101
4-1-8-تعلیم وتربیت کودک... 102
4-2- تغذیه کودک... 104
4-2-1- شیر مادر. 105
4-2-2-فوائد شیر مادر. 106
4-2-3 - شیر دادن عبادتی بزرگ... 109
4-2-4- شیر دادنی که علت محرم شدن است... 111
4-2-5- کسانی که به علت شیر دادن محرم می شوند.. 112
4-2-6- مدت زمان شیرخوارگی.. 112
4-3-حضانت... 113
4-3-1- معنای حضانت و روایات وارده در این خصوص..... 113
4-3-2- روایات در زمینه حضانت کودک... 114
4-3-3-حضانت کودک در قانون مدنی.. 115
4-3-4- چرا حضانت هم حق و هم تکلیف است؟. 116
4-3-5- حق ملاقات با کودک... 117
4-3-6-اثر حضانت... 118
4-3-7-پایان حضانت... 118
4-4- نفقه. 118
4-4-1- معنی لغوی نفقه. 119
4-4-2- معنی اصطلاحی نفقه. 119
4-4-3- حکم نفقه فرزند نامشروع. 121
4-4-4- سن بلوغ از دیدگاه فقها122
4-4-5- سن بلوغ از دیدگاه قرآن. 123
4-4-6- سن بلوغ از دیدگاه احادیث... 125
فصل پنجم: تنبیه ،تعزیر و تادیب کودک از منظر فقه ...............................................................126
تنبيه ، تعزیر وتأدیب کودک از منظر فقه. 126
5-1- مفاهیم و تعاریف.... 127
5-2- حکم اولیه و ثانویه تنبیه کودک... 128
5-3- موارد حکم ثانویه تنبیه کودک... 130
5-4- موارد تعزیر و تأدیب کودک... 135
5-5- ولایت بر تعزیر و تأدیب کودک... 137
5-6- حکم تعزیر و تأدیب کودک... 139
5-7- شرایط تعزیر کودک... 141
فصل ششم:مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهی وحقوق ...................................................147
6-1- مقدمه. 148
6-2- بلوغ و علائم آن. 151
6-2-1- بلوغ از نظر فقهی.. 151
6-2-2- بلوغ از نظر روانشناسی.. 152
6-3- تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان واطفال.. 154
6-4- تفاوت قانون مجازات قبلی با قانون فعلی.. 155
6-5- مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی.. 156
6-6- حدود مسؤولیت كودكان بزهكار. 157
6-7- سن مسؤولیت كیفری در قرآن. 158
6-8- سن مسئولیت كیفری در سُنّت... 159
6-9- سن مسؤولیت كیفری در روایات رسیده از پیامبر اكرم (ص). 160
6-10- سن مسؤولیت كیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام. 160
6-11- سن مسؤولیت كیفری از نظر فقها164
نتيجه گيري.. 166
فهرست منابع..................................................................................... 168
چکیده انگلیسی....................................................................................172
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حقوق و تربيت كودك


فقه و علوم تربيتي


تربيت كودك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


وظايف پدر و مادر در قبال فرزندان چيست؟

نقد و بررسي مطبوعات ... علوم و معارف قرآن ..... رواياتي كه در زمينه تربيت فرزند از
معصومين(ع) به ما رسيده، متعدد هستند; از جمله ... آمده است: "حق فرزند بر پدر اين است كه
نام نيكويي برايش انتخاب كند و او را نيكو تربيت نمايد و قرآن را به او ياد بدهد. ... نام
خوب و سازگار با فرهنگ اسلامي از نظر تربيتي اهميت فراوان دارد، چون نامي كه والدين ...

موضوعات کارشده در پایان نامه - مدرسه آمنه قم

4 مارس 2018 ... آموزه های تربیتی قصه های قران. شخصیت ام .... بررسی علم و عصمت امام در زیارت جامعه
کبیره .... مقایسه حقوق کودک در فقه شیعه و کنوانسیون جهانی.

اویرایش شده بررسی جرائم و تأدیب کودک در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و
معارف اسلامی . ... بررسی فقهی حقوقی حدود و اختیارات والدین در تأدیب فرزند ... اصل
تأدیب(تنبیه) به عنوان آخرین روش تربیتی درجهت رشدوتعالی فرزند،درفقه وحقوق ...

خشونت خانگی؛ نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن ...

بنابراین خانواده ها باید از طریق تربیت دینی که اسلام به آن تاکید فراوان کرده، ...
مفاهیم و مباحث مقدماتی، به چگونگی کرامت ذاتی کودک در اندیشه حقوقی اسلام پرداخته
و در ... بررسی آسیب شناسی کرامت ذاتی کودک ، راهکارهای مقابله با آن به موجب تعالیم
..... مجله دانشکده ادبیات و علوم ،« نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از ...

همایش کتاب سال حوزه - اخبار > فراخوان سومین جشنواره علامه حلی(ره ...

21 ژوئن 2010 ... گروه‌های علمی پژوهش: تفسیر و علوم قرآنی فقه و حقوق اسلامی کلام علوم حدیث ...
ادبیات عرب: جایگاه و کارکرد ادبیات عرب در علوم اسلامی/ ادبیات عرب (سیر ... اخلاق و
تربیت: بررسی و تحلیل شیوه‌های تربیتی امام علی (فرزندان، عوام، ...

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی - MSRT Journals بانک اطلاعات ...

فقه، علم به احکام شــرعیّه عملیّه ای اســت که از طریق ادلّه تفصیلیّه به دست آید. )حلی،
1387 ... در اینجا به بررسی تأثیر فقه بر هر یک از عناصر نظام تربیتی خواهیم
پرداخت: 1. ..... شده و نیز روابط و حقوق متقابل فرزندان و والدین نیز در بخش »احکام
االوالد« از کتاب ... زمینه سازی برای تربیت کودک، از زمان انتخاب همسر مورد توجه فقه
است.

: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي - آسان داک

7 آوريل 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي. فرم
پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری ...

: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي - آسان داک

7 آوريل 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي. فرم
پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری ...

پایان نامه ها و کودک - دانشنامه

مدارا و خشونت در تعلیم و تربیت از دیدگاه آیات و علوم تربیتی · شیوه های فرزند
پروری در ... بررسی حقوق کودک در فقه امامیه، قوانین ایران، اعلامیه جهانی حقوق کودک.

احکام و حقوق کودکان در اسلام(1) - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

اسلام كودك را نعمت و امانت الهي در دست والدين ميداند و براي تربيت و پرورش وي از جهت
... دين مقدّس، الگوي جامع و كامل تربيتي و حقوقي براي كودكان قابل تدوين و ارائه است.
.... احکام کودکان و نيز بخشي از مهم ترين حقوق آنان را در اسلام بررسي کرده است. ...
بدين جهت است که آيات و روايات بسياري، ضمن اشاره به اهميت علم فقه، مسلمانان را به ...

نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی

23 جولای 2017 ... کتاب - مجموعه مقالات کنگره بررسی اندیشه و آثار تربیتی حضرت امام خمینی(س) -
نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی. ... آنها را با توجه به مبانی و اصول علم
تعلیم و تربیت بازنگری کرده و سپس به زبان تربیتی آنها را مطرح می کنیم. ‏
...... کلیه حقوق برای موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) محفوظ است.

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک - فصلنامه ارزش شناسی در ...

بندهای مرتبط این کنوانسیون با حقوق تربیتی کودک به. صورت مبنا در ..... در مقاله.
ای با عنوان. » نقد فقهی )بر. کنوانسیون حقوق کودک. « ، بررسی می. کند که قوانین ...

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی فقهی و حقوقی نسب، حضانت، ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی در فقه امامیه ...
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .

Catalytic RNA – نرم افزار

حقوق و تربيت كودك,فقه و علوم تربيتي,تربيت كودك بررسي حقوق و تربيت كودك
از نظر فقه و علوم تربيتيبررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي ...

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی - کارشناسان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشی/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً
.... 6- نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدك - نشریات علمی دانشگاه

12 آوريل 2015 ... 1394. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﻘ. ﻮق. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدك. اﺳﺖ . ﺑﺮاي دﺳﺖ .....
در ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ﻋﻠﻮم. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و. رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و روان. ﺷﻨﺎﺳـﯽ، ﺳـﻨﯿﻦ ... در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑﺎ
ﻋﻨـﻮان. « ﻧﻘـﺪ ﻓﻘﻬـﯽ. (. ﺑـﺮ. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك. ،». ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ. ﻗـﻮاﻧﯿﻦ در.

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. « ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. » ردﻳﻒ. ﻧﺎم. ﻧﺸﺮﻳﻪ.
اﻋﺘﺒﺎر. آ. ﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ. ﺳﺮدﺑﻴﺮ. 1. اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ... ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. . داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﺰﻫﺮا. (. س. ) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري. اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ. ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. دي. 83. ﺑﻬﻤﻦ. 89 ... ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻳﮋه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ... وﻫﺶ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ...... ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﻲ.

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. « ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. » ردﻳﻒ. ﻧﺎم. ﻧﺸﺮﻳﻪ.
اﻋﺘﺒﺎر. آ. ﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ. ﺳﺮدﺑﻴﺮ. 1. اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ... ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. . داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﺰﻫﺮا. (. س. ) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري. اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ. ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. دي. 83. ﺑﻬﻤﻦ. 89 ... ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻳﮋه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ... وﻫﺶ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ...... ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﻲ.

شیوه های تربیت فرزند از دیدگاه امام علی(علیه السلام) – الشیعه

12 مارس 2016 ... اعتقادی · تاریخی · حدیثی · قرآنی · فقهی ... علوم تجربی · هنر و معماری · مراکز علمی ·
ادبیات ... این اهتمام، در تربیت فرزندانی چون امام حسن(علیه السلام)، امام ... و مادر از
شیوه ها و اصول تربیتی آگاه باشند، از این ویژگی و تربیت پذیر بودن انسان ... بودن
انسان»، یکی از حقوق فرزندان بر پدر را، تربیت شایسته فرزند می داند ...

مقاله بررسی قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در فقه و اسناد حقوق ...

کودکان همواره یکی از مهمترین و آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه به شمار می رود. که
تربیت صحیح و توجه به این قشر آینده ای روشن و سالم را برای آنان و جامعه خو...

بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی - گروه پژوهشی ...

بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي-آنچه در این تحقیق گردآوری
شده است بررسي مختصري دربارة حقوق و تربيت كودك با استفاده از منابع. پایان نامه.

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض»

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ ﺟﺪي و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. « ﮐـﻮدك اﻧﮕـﺎري ﺳـﻦ ﻣـﺪار ﻣﺤـﺾ. » ﺑـﯽ. آﻧ. ﮑﻪ اﺑﺪاً. ﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎ در. ﺻﺪد.
اراﺋﻪ ... ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي دﯾﮕـﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ...
ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ در ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﻘﻬـﯽ ..... ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﮕـﺮ در اداﻣـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـ. ﻞﯿ.

محیط‌های تربیتی اثرگذار در دوران کودکی با نگاهی بر دیدگاه صفایی ...

هدف این مقاله، بیان محیط¬های تربیتی اثرگذار در دوران صباوت با نگاهی بر دیدگاه
صفایی-حائری ... حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر. فقه و
خانواده (ندای صادق). ... تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه¬ها (سمت).

بررسی تطبیقی جایگاه تربیت در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک

چکیده: این نوشتار پس از مفهوم شناسی تربیت و تبیین جایگاه آن در حقوق کودک به
معرفی قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به عنوان دو نظام واره تربیتی پرداخته است.

نقدي بر كنوانسيون حقوق كودك نقد تربيتي /حجت الاسلام والمسلمين ...

بدين سبب در ادامه اين نوشتار، كنوانسيون حقوق كودك از نظر ساختاري، تربيتي و ... و
در شماره هاي آتي، به تفصيل اين كنوانسيون را از ديدگاه حقوقي نقد و بررسي خواهيم
نمود. ... ارزشمندي از جهت تربيتي است كه برخي مستقيماً تعليم و تربيت كودك را مد
نظر .... نزديكي به خدا، علم به خدا، ايمان به او و غير اينها، همگي ناظر بر يك حقيقت كه
همان ...

محمد روشن - پروفایل

جهان تيغي, "بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه" , مجله حقوقي
دادگستري, ... روزبهاني, "نقص علم در مسئوليت مدني ناشي از توليد كالا" , حقوق
پزشكي, نسخه 7, ... روشن, "بررسي نارسايي ارزيابي روانشناسي قانوني در پرونده هاي
كودكان و .... روشن, "بررسي برآيند تربيتي و تاديبي مجازات كودكان در ايران ، آيا
قانونگذار به ...

طلیعه ، پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانی » روش‌های تعلیم و تربیت ...

19 جولای 2017 ... نقش شگفت انگیز تعلیم و تربیت در زندگی انسان بر هیچ خردمندی پوشیده ...
تعلیم و تربیت از دیدگاه امام صادق (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. ... آن را از جمله
وظایف والدین و در شمار حقوق فرزندان می داند (حسینی زاده، ۱۳۸۹). ... بنابراین زبان
ارتباط با انسانها به ویژه کودکان، زبان محبت است و با خشونت و بی محبتی

تنبيه از ديدگاه روان‌شناسی و اسلام | اسلام و پژوهش‌هاي تربيتي

6 ژانويه 2011 ... تنبيه كودك بايد به‌اندازه جرم و گناه او باشد، نه بيشتر از آن‌. ... واژگان كليدي‌: تنبيه،
رفتار ناهمساز، اشباع، محرك آزارنده، تربيت و تأديب. .... به دليل اينكه، اين دسته از
روايات در مورد حقوق كيفري است و تحقق آن به دست قاضي است .... بعضي از
متخصصان رشته روان‌شناسي و علوم تربيتي معتقدند كه آثار تنبيه اين است ...

بررسی حقوق و تربیت کودک از نظر فقه و علوم تربیتی - گروه پژوهشی ...

بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي-آنچه در این تحقیق گردآوری
شده است بررسي مختصري دربارة حقوق و تربيت كودك با استفاده از منابع. پایان نامه.

مقاله بررسی تأدیب فرزند از منظر فقه و حقوق موضوعه - سیویلیکا

اصل تأدیب)تنبیه( به عنوان آخرین روش تربیتی درجهت رشدوتعالی فرزند،درفقه ...
بررسی تأدیب فرزند از منظر فقه و حقوق موضوعه، نخستین همایش ملی علوم اسلامی ...

معرفی دانشگاه - دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاهی مولود و فرزند انقلاب اسلامی است، در عین اینکه ...
دانشگاه علامه طباطبائی براساس اعلام نتایج بررسی «نظام جامع نظارت، ارزیابی و
رتبه ... پ) كودكان عقب مانده ذهني, کارشناسی, روانشناسي و علوم تربيتي, روان شناسي
استثنايي .... ۱۴۸, الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی, کارشناسی ارشد,
فقه و ...

Catalytic RNA – نرم افزار

حقوق و تربيت كودك,فقه و علوم تربيتي,تربيت كودك بررسي حقوق و تربيت كودك
از نظر فقه و علوم تربيتيبررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي ...

نقدي بر كنوانسيون حقوق كودك نقد تربيتي /حجت الاسلام والمسلمين ...

بدين سبب در ادامه اين نوشتار، كنوانسيون حقوق كودك از نظر ساختاري، تربيتي و ... و
در شماره هاي آتي، به تفصيل اين كنوانسيون را از ديدگاه حقوقي نقد و بررسي خواهيم
نمود. ... ارزشمندي از جهت تربيتي است كه برخي مستقيماً تعليم و تربيت كودك را مد
نظر .... نزديكي به خدا، علم به خدا، ايمان به او و غير اينها، همگي ناظر بر يك حقيقت كه
همان ...

فقه تربیتی؛ چیستی، بایدها و ظرفیت‌ها - شبکه اجتهاد

خود واژه تربیتی در اصطلاح فقه تربیتی می‌تواند مضاف‌الیه فقه باشد یا صفت آن ...
و نگاه خشك حقوقی و قانونی به مسائل دارد؛ لذا اخلاقیات در لابه‌لای احكام خشك فقهیِ دارد
.... سنخ دوم از این 21 رشته علوم تربیتی، علومی‌اند که تجویز می‌کنند، یعنی بایدها را
.... کار روان‌شناسی و متخصص تعلیم و تربیت است که بررسی می‌کند کودک در سن 7
...

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی - کارشناسان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشی/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً
.... 6- نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل ...

حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا اعرافی - کارشناسان

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشی/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً
.... 6- نمازآموزی به فرزندان؛ بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل ...

محمد روشن - پروفایل

جهان تيغي, "بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه" , مجله حقوقي
دادگستري, ... روزبهاني, "نقص علم در مسئوليت مدني ناشي از توليد كالا" , حقوق
پزشكي, نسخه 7, ... روشن, "بررسي نارسايي ارزيابي روانشناسي قانوني در پرونده هاي
كودكان و .... روشن, "بررسي برآيند تربيتي و تاديبي مجازات كودكان در ايران ، آيا
قانونگذار به ...

فایل فراخوان همایش نظام خانواده در اسلام (جدید) - دانشگاه شهید مطهری مشهد

اولین همایش در اردیبهشت سال 1397 و با موضوع «بررسی اصول حاکم بر خانواده»
برگزار ... *مبانی فقهی حقوقی تعدیل مهریه ... تنبیه کودک از منظر فقه و علوم
تربیتی.

موضوعات کارشده در پایان نامه - مدرسه آمنه قم

4 مارس 2018 ... آموزه های تربیتی قصه های قران. شخصیت ام .... بررسی علم و عصمت امام در زیارت جامعه
کبیره .... مقایسه حقوق کودک در فقه شیعه و کنوانسیون جهانی.

دوره تربیت جنسی کودک و نوجوان برگزار می شود – مفتاح

20 ژوئن 2018 ... در بخش اول مبانی و اصول تربیت جنسی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار ...
استادیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه ...

فایل فراخوان همایش نظام خانواده در اسلام (جدید) - دانشگاه شهید مطهری مشهد

اولین همایش در اردیبهشت سال 1397 و با موضوع «بررسی اصول حاکم بر خانواده»
برگزار ... *مبانی فقهی حقوقی تعدیل مهریه ... تنبیه کودک از منظر فقه و علوم
تربیتی.

دو فصلنامه مطالعات فقه تربيتي، - Magiran

دوفصلنامه فرهنگ و تربيت اسلامي داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) سال چهارم،
... درآمدي بر تحليل تربيتي احكام فقهي عرصه اي نو در تعليم و تربيت اسلامي ...
بررسي فقهي روش تربيت جنسي اجازه خواهي فرزندان هنگام ورود به اتاق خلوت اوليا (
استيذان) ... 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور
است.

بررسی تطبیقی حقوق کودک در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران ...

100 صفحه فایل word دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه آموزشی حقوق پایان نامه
براي ... گفتا ردوم: مفهوم کودک در فقه اسلامی 16 ... گفتار سوم: حقوق کودک از دیدگاه
تربیتی 35 ... فصل دوم: بررسی حقوق کودک در ایران و کنوانسیون حقوق کودک 37

کودک‌آزاری - ویکی فقه

15 جولای 2017 ... از نظر پیمان‌نامه حقوق کودک و هم‌چنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف کودک‌آزاری،
ممنوع شمرده شده است. ... فقهی علما، به بررسی فقهی و حقوقی کودک‌آزاری نیز پرداخته
خواهد شد. .... هر چند ماده۷ قانون حمایت از کودک مقرر می‌دارد که: اقدامات تربیتی در .... و
علم و خرد انجام گیرد؛ چرا که حالت خشم و غضب در هنگام تربیت و ادب همه ...

مباني و ادله رفتاري پدر در تاديب كودك از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ...

... حجم فایل : 0 کیلوبایت; نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس; مجموعه : علوم تربیتی
... لذا در این نگارش به بررسی مبانی و ادله فقهی و حقوقی تادیب کودک، جواز کیفر و ...
و مسئولیت والدین و معلمین به عنوان متولیان تادیب و تربیت کودک مورد ارزیابی ... و
حقوق موضوعه ايران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، ...

نظام سازی تربیتی با استفاده از احکام فقهی - شبکه اجتهاد

16 آگوست 2016 ... در بین علوم انسانی نیز برخی از علوم مانند تعلیم و تربیت، رابطه بارزتری با ....
گوناگون فقهی جمع آوری می‌‌‌‌‌شود مانند حد و حدود تنبیه کودک، وادار کردن کودکان به ... در
این کار کرد، با بررسی احکام فقهی که روبناهای شریعت محسوب می‌‌‌‌‌شوند .... حقوق به
جای دانش فقه هستند/ رساله‌های عملی فاقد دستور العمل‌های اجرایی برای ...

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض»

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ ﺟﺪي و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. « ﮐـﻮدك اﻧﮕـﺎري ﺳـﻦ ﻣـﺪار ﻣﺤـﺾ. » ﺑـﯽ. آﻧ. ﮑﻪ اﺑﺪاً. ﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎ در. ﺻﺪد.
اراﺋﻪ ... ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي دﯾﮕـﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ...
ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ در ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﻘﻬـﯽ ..... ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﮕـﺮ در اداﻣـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـ. ﻞﯿ.

پایان نامه تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) - رسا تسیس

... تربیت بدنی و ورزش · جغرافیا و برنامه ریزی شهری · حسابداری · حقوق و فقه ...
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی. چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی
تربیت اخلاقی کودکان با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع) مورد ... در این میان، ارائه
دیدگاه‌ها و سیره تربیتی امام علی (ع) که خود«ابا الائمه» و سرسلسله جانشینان به حق
نبوی و ...

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم ...

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم (
۱۳۹۵) · سومین کنفرانس جهانی ... نقش عبادت در رضایت زناشویی مادران کودکان کم
توان ذهنی · بررسی عوامل ... بررسی قاعده تلف مبیع در زمان خیار در حقوق ایران و فقه
امامیه.

واکاوی فقهی و تربیتی تنبیه بدنی کودکان - خبرگزاری اهل بیت ...

5 نوامبر 2017 ... واکاوی فقهی و تربیتی تنبیه بدنی کودکان در روایات، احادیثی وجود دارند که به ...
یعنی دانشمندان روانشناس و علوم تربیتی هم با طرح دیدگاه های متفاوت، یا ... حكم جز
براى خدا نيست، در حالى كه حق را (از باطل) جدا مى كند و او بهترين جدا كنندگان است. .....
«شیوه نهادسازی و مدیریت تشکیلاتی امام موسی صدر» بررسی می‌شود.

شیوه های تربیت فرزند از دیدگاه امام علی(علیه السلام) – الشیعه

12 مارس 2016 ... اعتقادی · تاریخی · حدیثی · قرآنی · فقهی ... علوم تجربی · هنر و معماری · مراکز علمی ·
ادبیات ... این اهتمام، در تربیت فرزندانی چون امام حسن(علیه السلام)، امام ... و مادر از
شیوه ها و اصول تربیتی آگاه باشند، از این ویژگی و تربیت پذیر بودن انسان ... بودن
انسان»، یکی از حقوق فرزندان بر پدر را، تربیت شایسته فرزند می داند ...

تربيت فرزند با رويكرد فقهی - تبیان

19 آوريل 2018 ... از این رو،لازم است میان دانش فقه و علوم تربیتی، داد و ستد برقرار شود. ... از وظایف
والدین را در تربیت فرزندان از منظر فقهی، بررسی و احکام شرعی آنها ...

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم ...

کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم (
۱۳۹۵) · سومین کنفرانس جهانی ... نقش عبادت در رضایت زناشویی مادران کودکان کم
توان ذهنی · بررسی عوامل ... بررسی قاعده تلف مبیع در زمان خیار در حقوق ایران و فقه
امامیه.

وظايف پدر و مادر در قبال فرزندان چيست؟

نقد و بررسي مطبوعات ... علوم و معارف قرآن ..... رواياتي كه در زمينه تربيت فرزند از
معصومين(ع) به ما رسيده، متعدد هستند; از جمله ... آمده است: "حق فرزند بر پدر اين است كه
نام نيكويي برايش انتخاب كند و او را نيكو تربيت نمايد و قرآن را به او ياد بدهد. ... نام
خوب و سازگار با فرهنگ اسلامي از نظر تربيتي اهميت فراوان دارد، چون نامي كه والدين ...

حقوق کودکان و وظایف والدین - .:: Welcome to Banoye Bartar e ...

پس از بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی و ملاحظه تفاوت‌های آن دو، روشن می‌شود که حقوق ...
درخانواده بعنوان اولین کلاس تربیتی کودک عوامل مختلفی در تربیت دینی فرزند ....
است براساس نظر علمای علوم اسلامی و تربیتی نوعاٌ سه مؤلفه تاثیرگذار می باشد : ...
حضانت در فقه امامیه به معنای ولایت و سلطنت است و مربوط به تربیت طفل و آنچه ...

شوراي عالي انقلاب فرهنگي - شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني - عناوین ...

در همین راستا کارگروه مطالعات زنان و خانواده، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم ...
زنان و کودکان در خانواده‌هاي خاص و ويژه (بي‌سرپرست، بدسرپرست، سرپرست خانوار و
…) ... روانی غرب علیه زن و نقض حقوق انسانی او; بررسی فقهیتربیتی خطبه
حضرت ...

فلسفه تعليم و تربيت - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

رشته فلسفه تعلیم و تربیت یکی از رشته های حوزه علوم تربيتي در دوره دکتري مي
باشد و شامل ... هاي معاصر در عرصه فلسفه تعليم و تربيت و بررسي ميزان کارآمدي و
توانايي تعاليم فلسفي مورد نظر در زمينه آموزش و پرورش بومي است. ... پرستاری
کودکان .... حقوق. نام دانشکده: علوم انسانی. الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق
اسلامی.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی فقهی و حقوقی نسب، حضانت، ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی در فقه امامیه ...
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .

گستره ي حق والدین بر تربیت کودك )مطالعه ي تطبیقی نظام حقوقی ...

در اين مقاله، مهم ترين اقسام محدوديت های وارد بر حق والدين بر. تربيت کودک از منظر
فقه اماميه، نظام حقوقی ايران و نيز اسناد بين المللی. بررسی خواهد شد. ..... البته در ميان
متخصصان. علوم تربيتي و حقوق دانان پيرامون کارآمد بودن يا کارآمد نبودن اين ابزار،.

محمد روشن - پروفایل

جهان تيغي, "بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه" , مجله حقوقي
دادگستري, ... روزبهاني, "نقص علم در مسئوليت مدني ناشي از توليد كالا" , حقوق
پزشكي, نسخه 7, ... روشن, "بررسي نارسايي ارزيابي روانشناسي قانوني در پرونده هاي
كودكان و .... روشن, "بررسي برآيند تربيتي و تاديبي مجازات كودكان در ايران ، آيا
قانونگذار به ...

کتاب «تربیت فرزند با رویکرد فقهی» به بازار نشر رسید - دانشنامه ...

5 مارس 2017 ... ... تربیت را دوچندان می‌سازد؛ از این رو، لازم است که میان دانش فقه و علوم ... «فقه
تربیتی» یکی از بخش‌های تکمیل کننده «نظام تربیتی اسلام» است که برای ... و در
هر ساخت از منظر فقهی، مسؤولیت‌های والدین را در فرزندپروری، بررسی و احکام ... مهم‌تر
مانند: احتمال فتنه میان فرزندان و نیز وجود حق برای یکی از فرزندان است.

بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت دینی فرزندان | دانشنامه ...

7 دسامبر 2016 ... جواد آقامحمدی[1] چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش الگوی تربیتی والدین ... قبلی.
فقه · عبادات · معاملات · ملحقات · حقوق .... در آن ضمن خودشناسی به خداشناسی رسیده
باشد و در جهت تحصیل علم و معرفت ..... آن حضرت گفت: «يا رسول الله (ص)! سلمان از
لباسم تعجب کرده است، قسم به آنکه تو را به حق مبعوث فرمود، پنج سال ...

کار تحقیقی نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در

مدارات الکتریکی پراید ( پاورپوینت/متحرک )

دانلود پروژه کارورزی quot;کارآموزی quot;دفتر

دانلود 5 نمونه طرح درس کلاس های چند پایه

تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینی

تحقیق درباره فشار خون بالا

دانلود کتاب های آموزش پایپینگ (Piping) و نقشه خوانی

آینده مارکسیسم

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم به شادابی

خلاصه ي كتاب امام علي (ع)ازنگاه انديشمندان