دانلود رایگان


بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي

دانلود رایگان
بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتيبررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي
مقدمه
در این دنیای پرغوغای کنونی که جامعه به عرصه پیکاری جهت دست یافتن هر چه بیشتر به امور مادی تبدیل شده است ، بسیاری از افراد آن ، تمام همت ، تلاش و فکر خود را در این میدان جنگ و گریز صرف پیروزی می کنند تا با غلبه بر دیگری ، مردار دنیا را تصاحب کنند .
اما در پس آن هیاهو و در میان جامعه اسلامی پدران و مادران موحد و خداجویی هستند که دل در گرو تربیت فرزند صالح سپرده اند .
خوشحالی یا بدحالی ، بهروزی یا سیه روزی هر یک از انسان ها در گرو تربیت است و این مهم به عواملی همچون ساختار فرهنگی خانواده ( پدر و مادر ، برادر ، خواهر و دیگر بستگان سببی و نسبی ) محیط آموزشی ، محیط زندگی ، محیط کار ، حاکمیت سیاسی کشور وکم و کیف تعلیمات بستگی دارد . این عوامل با یکدیگر ارتباط طولی و تکمیلی دارند و در عین حال می توانند همدیگر را خنثی یا تخریب کنند به هر جهت همه این عوامل به نوعی در قبال انسان و تعلیم و تربیت او مسئولند و در این میان مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند بیشتر است ومهمتر .
از ویژگی های مسئولیت پدر ومادر ، شمول و پیوستگی آن در طول دوره زندگی فرزند است که گستره آن ، دوره قبل از تولد فرزند یعنی مرحله همسر گزینی ، مقدمات انعقاد نطفه ، مرحله آمیزش ، دوران بارداری ، مرحله زایمان و نیز دوره کودکی ، نوجوانی ، جوانی ، مرحله تزویج فرزند و نظارت و هدایت پس از تزویج را در برمیگیرد . در میان مراحل و دوره های گفته شده ، دوره قبل از تولد ، از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است و همچون خشت اول ساختمان خواهد بود که اگر کج نهاده شود ، ساختمان را دچار آسیب جدی می کند و اصلاح چنین ساختمانی ، بسیار طاقت فرسا و مشقت بار است ، اگر نگوییم ناشدنی و چه بسا غیرقابل جبران خواهد بود ، مثل اینکه فرزند ، کور یا لال یا ... به دنیا بیاید . بنابراین اولین و مهمترین مسئولیت تربیت فرزند،هم از لحاظ زمانی و هم ازلحاظ رتبه،برعهده پدر ومادر است تا از ابتدایی ترین لحظه ممکن ، نسبت به تربیت فرزندی سالم ، شایسته و مفید اهتمام ورزند ، و به فکر فرزندانی فرمانبردار و خداترس باشند .
که حضرت علی (علیه السلام) در این مورد فرموده است : از پروردگارم فرزندانی خوش سیما و خوش قامت نخواستم ، از او فرزندانی فرمانبردار و خداترس خواستم .
برای رسیدن به این منظور علاوه بر تغذیه ، باید مسموعات و مبصراتی که از راه گوش و چشم وارد مغز می شود شدیدا تحت مراقبت قرار گیرند . یک سخن پلید ، یک منظره منحرف کننده کافی است طفل را از صراط مستقیم بگرداند و برای همیشه او را بدبخت و آلوده نماید .
از همان ابتدا ولادت ، اوقات شیرخوارگی ، ایامی که طفل در گهواره زندگی می کند ، تندی و خشونت ومهر و نوازش در روح او اثر می گذارد .
پس برای تربیت فرزندانی صالح و سالم ابتدا لازم است پدران ومادران ، خود علما و عملا شایسته باشند ، زیرا مجموعه رفتار و گفتار آنان است که سرمشق کودکان می شود و صفات و عادات او را می سازد .
پس در تربیت فرزندان به پیشوایان دینی خود اقتدا کنند و با علم و بینش وسیع علف های هرز و خاشاک های مانع تربیت را از بین ببرند تا ناخواسته و به علت عدم اطلاع مثل پدران و مادرانی نباشند که فرزندان خویش را به طرف ظلالت و گمراهی سوق دهند .
پس بیاییم برای پیشرفت خود وجبران عقب ماندگیهایمان،تعلیم و به ویژه تربیت را از ماهها قبل از تولد در نظر بگیریم تا بتوانیم این انسان را که با بهترین وکامل ترین صفات ظاهری و باطنی آفریده شده است را آماده هدایت کنیم و بنا به اهمیت و حیاتی بودن این مسئله شارع مقدس حقوقی را برای نونهالان به مربیان ابلاغ کرده است که بی توجهی ونادیده گرفتن این حقوق موجب بازخواست و عقاب برای کسانی که کوتاهی کنند خواهد بود و زیر بنای این حقوق را که عبارت است از معرفی خداوند تبارک وتعالی و هدایت به سوی او می باشد ، با عنوان حق تربیت کودک قرار دارد که شامل شاخصه های جسمی و روانی ومذهبی و غیره می باشد . ناگفته نماند که از زاویه دید ما بهترین نوع تربیت آن تربیتی است که دربرگیرنده اقتضای فطرت و طبیعت و ضرورت های اجتماعی و سیاسی و مصالح فرد و جامعه باشد و کودکان را برای جامعه آرمانی مهدویت (عج) آماده کند .
یک موحد شایسته باید بداند در امر تربیت چه اطلاعاتی را متربی در آینده جهت رشد و تکامل روحی و اخلاقی نیازمند است و آن اطلاعات را اعم از اخلاقی ، عاطفی ، اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی به فرد تحت تربیت خود بدهد . و این امانت الهی ( فرزندان )را به اهلش برساند و امر الهی را اجابت کند .
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگرد که تا چه حد است مکان آدمیت
سوالات تحقیق
1-آیادرفقه نیزمانندعلوم تربیتی به مراحل رشدکودک توجه شده است یاخیر؟
2-درمبانی فقهی چه مقداربه حقوق کودک توجه شده است؟
3-آیاتنبیه ،تعزیروتادیب کودک درمبانی فقهی موردقبول واقع شده است؟
4-مسئولیت کیفری اطفال ازنظرعلمای فقه وقانون مجازات اسلامی همخوانی دارد؟

چکیده1
مقدمه. 2
سوالات تحقیق...............................................................................4
فرضیات تحقیق .............................................................................5
بيان مسئله. 6
ضرورت انجام تحقيق.. 7
اهداف تحقيق.. 8
پيشينه تحقيق.. 9
روش انجام تحقیق.. 10
قالب بندی ...............................................11
فصل اول:مباحث نظری ...................................................................12
1-1-مقدمه. 13
1-1-1- معناي لغوی حق.. 13
1-1-2- معناي اصطلاحي حق :13
1-1-3 - رابطه حق و تکلیف.... 14
1-1-4 - معنا و مفهوم تربیت... 16
1-2- تعریف و خصوصیات کودک... 23
1-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی کودک... 23
1-2-2- خصوصیات دوره شیرخوارگی.. 24
1-2-3- خصوصیات دوره کودکستانی (پیش دبستانی ). 26
1-2-4- خصوصیات دوره دبستانی.. 29
1-3-عوامل موثر رشد قبل از تولد.. 33
1-3-1- وراثت... 33
1-3-2- محیط قبل از تولد.. 36
1-3-2-1-اسلام و وراثت... 37
1-3-2-2-وراثت های نامطلوب... 38
1-3-3 - اضطراب مادر. 42
1-3-4- سن مادر. 43
1-3-5- تغذیه. 44
1-3-6- داروها48
1-3-7- بیماری ها و اختلالات مادر. 49
1-3-8- عامل ارهاش RH.. 49
فصل دوم:مراحل رشد وتربیت کودک در اسلام وعلوم تربیتی............................ 50
2- 1- مراحل رشد قبل از تولد از نظر اسلام و علوم تربيتي.. 51
2-1-1-مراحل رشدکمی وکیفی کودک قبل ازتولد دراسلام وعلوم تربیتی.. 51
2- 1- 2-رشد از نظر دانشمندان علوم تربيتي.. 55
2-1-3-مراحل رشد قبل از تولد.. 56
2-1-3-1- مرحله زيگوت (از باروري تا سه هفته). 56
2-1-3-2- مرحله روياني از 2 تا 8 هفته. 57
2-1-3-3- مرحله جنيني ( از هفته هشتم تا تولد ). 59
2-2- مراحل رشد بعد از تولد و روش تربيت كودك در هر مرحله. 60
2-2-1-رشد از سه تا هفت سالگي.. 60
2-2-2-رشد دندان ها و اهميت دندانهاي شيري.. 61
2-2-3-آموزش بهداشت دهان و دندان. 62
2-2-4-رشد گويايي.. 63
2-2-5-الگوي رشد زبان. 63
2-2-6- عوامل موثر در رشد گويايي.. 64
2-3-دوران كودكي.. 67
2-3-1- شكوفايي استعدادهاي نهفته در كودك... 68
2-3-2- مهيا شدن كودك براي دوران اطاعت... 68
2-3-3- اعتماد كودك به پدر و مادر. 68
2-3-4- آرامش روحي و رواني كودك در دوران هاي بعدي.. 69
2-3-5- ايجاد روحيه اعتماد به نفس و پرورش شخصيتي مستقل.. 69
فصل سوم: عوامل موثر بر رشد وتربیت بعد از تولد............................... 71
3-1- خانواده72
3-1-1-ویژگی های یک پدر خوب و نقش آن. 73
3-2-مسئولیت های پدر ومادر. 74
3-2-1 - مسئولیت پدر بودن. 74
3-2-2-پدر از دیدگاه کودک... 75
3-2-3-خطرات سوء عملکرد پدر. 75
3-2-4-توجه به نقش مادر. 76
3-2-5-مسئولیت مادر در قبال فرزند.. 77
3-2-6 - مسئولیت های پدر و مادر. 79
3-2-7-فرزند از نظر روایات... 80
3-2-8 -تاثیر و نقش دوستان در تربیت کودک... 82
3-2-9-وظیفه مهم والدین نسبت به دوستی های فرزندان. 83
3-2-10 - نقش و تاثیر مدرسه در تربیت کودک... 85
فصل چهارم: حقوق کودک و مبانی فقهیآن ...............................................................................87
4-1 - حقوق کودک پس از تولد تا روز هفتم.. 88
4-1-1- استحباب اذان واقامه. 88
4-1-2 - کام برداشتن (تحنیک). 89
4-1-3 - نامگذاری وکنیه. 90
4-1-4-ختنه وفوائد بهداشتی آن. 94
4-1-5 -عقیقه و فوائد آن. 96
4-1-6 - تراشیدن سر. 100
4-1-7 - دعا برای فرزند.. 101
4-1-8-تعلیم وتربیت کودک... 102
4-2- تغذیه کودک... 104
4-2-1- شیر مادر. 105
4-2-2-فوائد شیر مادر. 106
4-2-3 - شیر دادن عبادتی بزرگ... 109
4-2-4- شیر دادنی که علت محرم شدن است... 111
4-2-5- کسانی که به علت شیر دادن محرم می شوند.. 112
4-2-6- مدت زمان شیرخوارگی.. 112
4-3-حضانت... 113
4-3-1- معنای حضانت و روایات وارده در این خصوص..... 113
4-3-2- روایات در زمینه حضانت کودک... 114
4-3-3-حضانت کودک در قانون مدنی.. 115
4-3-4- چرا حضانت هم حق و هم تکلیف است؟. 116
4-3-5- حق ملاقات با کودک... 117
4-3-6-اثر حضانت... 118
4-3-7-پایان حضانت... 118
4-4- نفقه. 118
4-4-1- معنی لغوی نفقه. 119
4-4-2- معنی اصطلاحی نفقه. 119
4-4-3- حکم نفقه فرزند نامشروع. 121
4-4-4- سن بلوغ از دیدگاه فقها122
4-4-5- سن بلوغ از دیدگاه قرآن. 123
4-4-6- سن بلوغ از دیدگاه احادیث... 125
فصل پنجم: تنبیه ،تعزیر و تادیب کودک از منظر فقه ...............................................................126
تنبيه ، تعزیر وتأدیب کودک از منظر فقه. 126
5-1- مفاهیم و تعاریف.... 127
5-2- حکم اولیه و ثانویه تنبیه کودک... 128
5-3- موارد حکم ثانویه تنبیه کودک... 130
5-4- موارد تعزیر و تأدیب کودک... 135
5-5- ولایت بر تعزیر و تأدیب کودک... 137
5-6- حکم تعزیر و تأدیب کودک... 139
5-7- شرایط تعزیر کودک... 141
فصل ششم:مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهی وحقوق ...................................................147
6-1- مقدمه. 148
6-2- بلوغ و علائم آن. 151
6-2-1- بلوغ از نظر فقهی.. 151
6-2-2- بلوغ از نظر روانشناسی.. 152
6-3- تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان واطفال.. 154
6-4- تفاوت قانون مجازات قبلی با قانون فعلی.. 155
6-5- مسئولیت کیفری کودکان در قانون جدید مجازات اسلامی.. 156
6-6- حدود مسؤولیت كودكان بزهكار. 157
6-7- سن مسؤولیت كیفری در قرآن. 158
6-8- سن مسئولیت كیفری در سُنّت... 159
6-9- سن مسؤولیت كیفری در روایات رسیده از پیامبر اكرم (ص). 160
6-10- سن مسؤولیت كیفری در احادیث امامان معصوم علیهم‏السلام. 160
6-11- سن مسؤولیت كیفری از نظر فقها164
نتيجه گيري.. 166
فهرست منابع..................................................................................... 168
چکیده انگلیسی....................................................................................172
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حقوق و تربيت كودك


فقه و علوم تربيتي


تربيت كودك


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Catalytic RNA – نرم افزار

حقوق و تربيت كودك,فقه و علوم تربيتي,تربيت كودك بررسي حقوق و تربيت كودك
از نظر فقه و علوم تربيتيبررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي ...

محمد روشن - پروفایل

جهان تيغي, "بررسي قابليت جبران پذيري عدم النفع در فقه اماميه" , مجله حقوقي
دادگستري, ... روزبهاني, "نقص علم در مسئوليت مدني ناشي از توليد كالا" , حقوق
پزشكي, نسخه 7, ... روشن, "بررسي نارسايي ارزيابي روانشناسي قانوني در پرونده هاي
كودكان و .... روشن, "بررسي برآيند تربيتي و تاديبي مجازات كودكان در ايران ، آيا
قانونگذار به ...

پایان نامه ها و کودک - دانشنامه

مدارا و خشونت در تعلیم و تربیت از دیدگاه آیات و علوم تربیتی · شیوه های فرزند
پروری در ... بررسی حقوق کودک در فقه امامیه، قوانین ایران، اعلامیه جهانی حقوق کودک.

پایان نامه تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع) - رسا تسیس

... تربیت بدنی و ورزش · جغرافیا و برنامه ریزی شهری · حسابداری · حقوق و فقه ...
پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی. چکیده. پژوهش حاضر با هدف بررسی
تربیت اخلاقی کودکان با تأکید بر دیدگاه امام علی (ع) مورد ... در این میان، ارائه
دیدگاه‌ها و سیره تربیتی امام علی (ع) که خود«ابا الائمه» و سرسلسله جانشینان به حق
نبوی و ...

: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي - آسان داک

7 آوريل 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي. فرم
پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری ...

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم و فنآوری

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ... ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. « ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻓﺎرﺳﻲ. » ردﻳﻒ. ﻧﺎم. ﻧﺸﺮﻳﻪ.
اﻋﺘﺒﺎر. آ. ﺧﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ. ﺗﺼﻮﻳﺐ. ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎ. ﺳﺮدﺑﻴﺮ. 1. اﺧﻼق در ﻋﻠﻮم و ... ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. . داﻧﺸﮕﺎه
اﻟﺰﻫﺮا. (. س. ) ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري. اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧـﻲ. ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ. دي. 83. ﺑﻬﻤﻦ. 89 ... ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﻘﻮق و ﺳﻴﺎﺳﺖ وﻳﮋه ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ... وﻫﺶ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ...... ﻓﻘﻪ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق
اﺳﻼﻣﻲ.

تربيت ديني ، اخلاقي - گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی - مؤسسه ...

عنوان : مجموعه مقالات تربیتی ( تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی ). نویسنده : گروه علوم
... فقه التربیه نظریه ای نو در علوم تربیتی اسلامی. تربیت دینی. تربیت دینی ...

خشونت خانگی؛ نقض کرامت ذاتی کودک و راهکارهای مقابله با آن ...

بنابراین خانواده ها باید از طریق تربیت دینی که اسلام به آن تاکید فراوان کرده، ...
مفاهیم و مباحث مقدماتی، به چگونگی کرامت ذاتی کودک در اندیشه حقوقی اسلام پرداخته
و در ... بررسی آسیب شناسی کرامت ذاتی کودک ، راهکارهای مقابله با آن به موجب تعالیم
..... مجله دانشکده ادبیات و علوم ،« نگاهی به وظایف تربیتی پدر در برابر کودک از ...

بررسی تربیت دختران از نظر فقه امامیه چکیده

تربیت کودک از حقوق به رسمیت شناخته شده در فقه امامیه. است. ... ای از اهداف تربیتی
به انسانیت انسان جدای از جنسیت او برمی. گ. ردد. اما دسته ... علوم تربیتی گرایش.

گستره ي حق والدین بر تربیت کودك )مطالعه ي تطبیقی نظام حقوقی ...

در اين مقاله، مهم ترين اقسام محدوديت های وارد بر حق والدين بر. تربيت کودک از منظر
فقه اماميه، نظام حقوقی ايران و نيز اسناد بين المللی. بررسی خواهد شد. ..... البته در ميان
متخصصان. علوم تربيتي و حقوق دانان پيرامون کارآمد بودن يا کارآمد نبودن اين ابزار،.

بررسی چارچوب مفهومی حقوق تربیتی کودک - فصلنامه ارزش شناسی در ...

بندهای مرتبط این کنوانسیون با حقوق تربیتی کودک به. صورت مبنا در ..... در مقاله.
ای با عنوان. » نقد فقهی )بر. کنوانسیون حقوق کودک. « ، بررسی می. کند که قوانین ...

فهرست دانشگاه‌های ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در حال حاضر علاوه بر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم
تحقیقات ... از جمله این مراکز، دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم) وابسته به
وزارت آموزش و پرورش ... بدنی و علوم ورزشی،‌حقوق و علوم سیاسی،‌روانشناسی و علوم
تربیتی، شیمی،‌علوم ...... مهندسی عمران-عمران، مهندسی کامپیوتر، روانشناسی، فقه و
حقوق اسلامی، ...

بررسی نقش الگوی تربیتی والدین در تربیت دینی فرزندان | دانشنامه ...

7 دسامبر 2016 ... جواد آقامحمدی[1] چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش الگوی تربیتی والدین ... قبلی.
فقه · عبادات · معاملات · ملحقات · حقوق .... در آن ضمن خودشناسی به خداشناسی رسیده
باشد و در جهت تحصیل علم و معرفت ..... آن حضرت گفت: «يا رسول الله (ص)! سلمان از
لباسم تعجب کرده است، قسم به آنکه تو را به حق مبعوث فرمود، پنج سال ...

موضوعات پژوهشی پیشنهادی - پژوهشکده امام خمینی (س)

موضوعات پژوهشي پيشنهادي درحوزه مطالعاتي فقه و مباني حقوق از ديدگاه امام خميني ....
بررسي مسائل مربوط به علم اجمالي طبق نظر امام خميني(س). 54. بررسي قاعدة مَن مَلك با
..... 4- روشهاي تربيتي از ديدگاه امام و مقايسه آن با ساير انديشمندان (موضوع چند پايان
نامه) 5- مقايسه ... 14- نقش خانواده در تربيت كودك و جوان از ديد حضرت امام(ره) 15- نقش
...

دانلود پایان نامه و روش تحقیق علوم تربیتی با عنوان اصول تربيت ...

31 مارس 2018 ... موضوع این پایان نامه «اصول تربیت فرزند در قرآن» است. ... به مسائل تربیتی قرآنی
به رشته تحریر در آید و با بررسی آیاتی که به تربیت فرزند ...

حضانت کودک در قانون مدنی و بررسی تطبیقی آن با فقه

ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌ حضانت کودک ف‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ فقه. شناسه افزوده, : دانشگاه پیام‌نور.
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ... در دوره حضانت خاص مادر ولی حق مداخله ندارد و مراتب
تربیتی طفل بسته به نظر مادر است اعمال نظر غیر مستقیم ولی قهری در تربیت طقل
نیز ...

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی - MSRT Journals بانک اطلاعات ...

فقه، علم به احکام شــرعیّه عملیّه ای اســت که از طریق ادلّه تفصیلیّه به دست آید. )حلی،
1387 ... در اینجا به بررسی تأثیر فقه بر هر یک از عناصر نظام تربیتی خواهیم
پرداخت: 1. ..... شده و نیز روابط و حقوق متقابل فرزندان و والدین نیز در بخش »احکام
االوالد« از کتاب ... زمینه سازی برای تربیت کودک، از زمان انتخاب همسر مورد توجه فقه
است.

محیط‌های تربیتی اثرگذار در دوران کودکی با نگاهی بر دیدگاه صفایی ...

هدف این مقاله، بیان محیط¬های تربیتی اثرگذار در دوران صباوت با نگاهی بر دیدگاه
صفایی-حائری ... حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر. فقه و
خانواده (ندای صادق). ... تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه¬ها (سمت).

رشته اخلاق و تربیت - معاونت آموزش حوزه های علمیه

1ـ آثار تربیتی توسل به اهل بیت(ع) در رشد اخلاقی و معنوی ... 5ـ اصول و شیوه های
تنظیم رفتار در کودکان از نگاه اسلام و روان شناسی ... 8ـ بررسی الگوی آموزشی
تربیتی متمرکز با تاکید بر نظام آموزشی حوزه ... 23ـ جایگاه علم آموزی زنان و دختران
در تعالیم دینی ... موضوعات اخذ شده در رشته اصول فقه فقه عبادات و فقه معاملات (خبر
)

فراخوان اولويت هاي پژوهشي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎرف و ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ... زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﻦ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن .28 ... ﺳﯿﺮه و روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ رﺳﻮل ﺧﺪا .... ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎت ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی فقهی و حقوقی نسب، حضانت، ارث و وصیت کودک آزمایشگاهی در فقه امامیه ...
تحقیقات، و فناوری - دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی .

کتاب «تربیت فرزند با رویکرد فقهی» به بازار نشر رسید - دانشنامه ...

5 مارس 2017 ... ... تربیت را دوچندان می‌سازد؛ از این رو، لازم است که میان دانش فقه و علوم ... «فقه
تربیتی» یکی از بخش‌های تکمیل کننده «نظام تربیتی اسلام» است که برای ... و در
هر ساخت از منظر فقهی، مسؤولیت‌های والدین را در فرزندپروری، بررسی و احکام ... مهم‌تر
مانند: احتمال فتنه میان فرزندان و نیز وجود حق برای یکی از فرزندان است.

گستره ي حق والدین بر تربیت کودك )مطالعه ي تطبیقی نظام حقوقی ...

در اين مقاله، مهم ترين اقسام محدوديت های وارد بر حق والدين بر. تربيت کودک از منظر
فقه اماميه، نظام حقوقی ايران و نيز اسناد بين المللی. بررسی خواهد شد. ..... البته در ميان
متخصصان. علوم تربيتي و حقوق دانان پيرامون کارآمد بودن يا کارآمد نبودن اين ابزار،.

بررسی آراء تربیتی امام محمد غزالی و خواجه نصیر الدین طوسی

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. : ﺣﺴﻦ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ. ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ. و. آﻣﺎده ﺳﺎزي. : ﻣﺆﺳﺴﻪ. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﺗﺎرﯾﺦ. ادﺑﯿﺎت. ﮐﻮدﮐﺎن ... ﻏﺰاﻟﯽ ﻫﺪف
ﺗﺮﺑﯿﺖ را، ﺳﯿﺮ روح و ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﺣﻖ و وﺻﻮل ﺑﻪ اﻧﺲ و ﻗﺮب اﻟﻬﯽ ذﮐﺮ. ﯽﻣ ... ﺑﻪ ﺷﻬﻮد و ﭘﺮورش ﻋﻘﻞ
روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺧﻮاﺟﻪ در روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺮوي از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻓﺮد ..... او ﻃﺮز ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠّﻤﯽ
را ﮐﻪ در زﻣﺎن وي ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد، ﺗﻐﯿﯿﺮ داد؛ از ﻋﻠﻮم ﺑﯽ ﻓ ..... ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻮم و ﻗﺮآن و ﻓﻘﻪ را ﻧﺰد ﭘﺪر آﻣﻮﺧﺖ.

تربيت فرزند با رويكرد فقهی - تبیان

19 آوريل 2018 ... از این رو،لازم است میان دانش فقه و علوم تربیتی، داد و ستد برقرار شود. ... از وظایف
والدین را در تربیت فرزندان از منظر فقهی، بررسی و احکام شرعی آنها ...

بررسی تطبیقی «نفی ضابطه کودک انگاری سن‌ مدار محض»

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺪ ﺟﺪي و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ. « ﮐـﻮدك اﻧﮕـﺎري ﺳـﻦ ﻣـﺪار ﻣﺤـﺾ. » ﺑـﯽ. آﻧ. ﮑﻪ اﺑﺪاً. ﻣﺪﻋﯽ ﯾﺎ در. ﺻﺪد.
اراﺋﻪ ... ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي دﯾﮕـﺮ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و ...
ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ در ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﻘﻬـﯽ ..... ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ دﯾﮕـﺮ در اداﻣـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـ. ﻞﯿ.

فایل فراخوان همایش نظام خانواده در اسلام (جدید) - دانشگاه شهید مطهری مشهد

اولین همایش در اردیبهشت سال 1397 و با موضوع «بررسی اصول حاکم بر خانواده»
برگزار ... *مبانی فقهی حقوقی تعدیل مهریه ... تنبیه کودک از منظر فقه و علوم
تربیتی.

Al Mustafa universitaire internationale - ریاست

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم/ پژوهشي/ مدیر گروه علوم تربیتی/ معاون پژوهشی/ سابقاً.
5. .... بررسی فقهی؛فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت ...

دانشگاه امام صادق پردیس خواهران - مبادی و مسائل فقه تربیتی بررسی شد

16 مه 2018 ... سومین پیش نشست همایش ملی فقه و تربیت با عنوان "بررسی اجمالی مبادی و مسائل
فقه تربیتی" با همکاری انجمن فقه و حقوق خانواده ایران و با ...

جایگاه تعلیم و تربیت اسلامی در علوم انسانی - پژوهش‌نامه انتقادی

از سوی دیگر یافته‌های بشری در علوم تربیتی نیز نباید مغفول واقع شود. ... است،
نسبت بین علوم تربیتی و تعلیم و تربیت اسلامی و عناصر مهم آن بررسی می‌شود. ...
حس و هوش) گردانید، باز بسیار اندک شکر و سپاس‌گزارى نعمت‌هاى حق مى کنید (سجده:
7 - 9). .... با تعلیم و تربیت با بهره‌گیری از قواعد اصول فقه و متون دینی به دست
می‌آید.

مقاله تربیت فرزند از دیدگاه اسلام و روان شناسان : تی پی بین

انسان تنها در پرتو تربیت صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و اندیشه ورز به ... در
دوران قبل از تولد وبعد از تولد تأکید فراوان دارد و آن را از وظایف والدین و حقوق ... حوزه
های تحت پوشش : علوم انسانی، روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی، فرهنگ زندگی ....
اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در فقه و حقوق مدیریت و معارف اسلامی ...

Page's final.indd - Unicef

تربیت بدون خشونت: کودک آزاری از نظر فقه شیعه،)مجموعه نظرات مراجع. تقلید و ...
رسالت یونیسف برای پشتیبانی از کشورها در احقاق حقوق کودک می باشد. حق رشد در
... یونیسف ایران از سال 1384 با همکاری دولت به بررسی کودک آزاری پرداخته. است.
..... 33امام على عليه السالم: »فرزندان خود را به فراگيرى علم و دانش امر مناييد«. امام
صادق ...

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان - اخبار > بررسی حقوق کودک در روز ...

8 ا کتبر 2013 ... حقوق کودک ،ادبیات کودک، و ارتباط با کودک در بوته نقد و بررسی استادان و ... خانم
دکتر خسروی عضو هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ...

موضوعات پژوهشی پیشنهادی - پژوهشکده امام خمینی (س)

موضوعات پژوهشي پيشنهادي درحوزه مطالعاتي فقه و مباني حقوق از ديدگاه امام خميني ....
بررسي مسائل مربوط به علم اجمالي طبق نظر امام خميني(س). 54. بررسي قاعدة مَن مَلك با
..... 4- روشهاي تربيتي از ديدگاه امام و مقايسه آن با ساير انديشمندان (موضوع چند پايان
نامه) 5- مقايسه ... 14- نقش خانواده در تربيت كودك و جوان از ديد حضرت امام(ره) 15- نقش
...

نظام سازی تربیتی با استفاده از احکام فقهی - شبکه اجتهاد

16 آگوست 2016 ... در بین علوم انسانی نیز برخی از علوم مانند تعلیم و تربیت، رابطه بارزتری با ....
گوناگون فقهی جمع آوری می‌‌‌‌‌شود مانند حد و حدود تنبیه کودک، وادار کردن کودکان به ... در
این کار کرد، با بررسی احکام فقهی که روبناهای شریعت محسوب می‌‌‌‌‌شوند .... حقوق به
جای دانش فقه هستند/ رساله‌های عملی فاقد دستور العمل‌های اجرایی برای ...

مباني و ادله رفتاري پدر در تاديب كودك از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ...

... حجم فایل : 0 کیلوبایت; نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس; مجموعه : علوم تربیتی
... لذا در این نگارش به بررسی مبانی و ادله فقهی و حقوقی تادیب کودک، جواز کیفر و ...
و مسئولیت والدین و معلمین به عنوان متولیان تادیب و تربیت کودک مورد ارزیابی ... و
حقوق موضوعه ايران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، ...

گذری بر مراحل سه گانه تربیت دینی فرزند | پایگاه خبری جماران - امام ...

7 ا کتبر 2012 ... خانه >; فقه و حقوق > .... فرزند از ابتدای تولد تا 21 سالگی، یعنی هنگامی که به لحاظ
تربیتی از ... ناگفته نماند، آزادی کودک در هفت سال اول زندگی به معنی رها کردن او، دادن
.... اختیار و استیفای حقوق خویش را ندارد، احساس ناامنی و آشفتگی عاطفی .... تا او
نیز به بیان ادلّه خود پرداخته و به نقد و بررسی کلام مربّی نشیند.

حقوق کودکان و وظایف والدین - .:: Welcome to Banoye Bartar e ...

پس از بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی و ملاحظه تفاوت‌های آن دو، روشن می‌شود که حقوق ...
درخانواده بعنوان اولین کلاس تربیتی کودک عوامل مختلفی در تربیت دینی فرزند ....
است براساس نظر علمای علوم اسلامی و تربیتی نوعاٌ سه مؤلفه تاثیرگذار می باشد : ...
حضانت در فقه امامیه به معنای ولایت و سلطنت است و مربوط به تربیت طفل و آنچه ...

مباني و ادله رفتاري پدر در تاديب كودك از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ...

... حجم فایل : 0 کیلوبایت; نوع مقاله : مجموعه مقالات کنفرانس; مجموعه : علوم تربیتی
... لذا در این نگارش به بررسی مبانی و ادله فقهی و حقوقی تادیب کودک، جواز کیفر و ...
و مسئولیت والدین و معلمین به عنوان متولیان تادیب و تربیت کودک مورد ارزیابی ... و
حقوق موضوعه ايران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت واقتصاد و علوم انسانی، ...

: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي - آسان داک

7 آوريل 2017 ... دانلود پروپوزال آماده: بررسي حقوق و تربيت كودك از نظر فقه و علوم تربيتي. فرم
پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری ...

تربيت ديني ، اخلاقي - گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی - مؤسسه ...

عنوان : مجموعه مقالات تربیتی ( تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی ). نویسنده : گروه علوم
... فقه التربیه نظریه ای نو در علوم تربیتی اسلامی. تربیت دینی. تربیت دینی ...

تأثیرات فقه بر نظام تربیتی - MSRT Journals بانک اطلاعات ...

فقه، علم به احکام شــرعیّه عملیّه ای اســت که از طریق ادلّه تفصیلیّه به دست آید. )حلی،
1387 ... در اینجا به بررسی تأثیر فقه بر هر یک از عناصر نظام تربیتی خواهیم
پرداخت: 1. ..... شده و نیز روابط و حقوق متقابل فرزندان و والدین نیز در بخش »احکام
االوالد« از کتاب ... زمینه سازی برای تربیت کودک، از زمان انتخاب همسر مورد توجه فقه
است.

موضوعات پژوهشی پیشنهادی - پژوهشکده امام خمینی (س)

موضوعات پژوهشي پيشنهادي درحوزه مطالعاتي فقه و مباني حقوق از ديدگاه امام خميني ....
بررسي مسائل مربوط به علم اجمالي طبق نظر امام خميني(س). 54. بررسي قاعدة مَن مَلك با
..... 4- روشهاي تربيتي از ديدگاه امام و مقايسه آن با ساير انديشمندان (موضوع چند پايان
نامه) 5- مقايسه ... 14- نقش خانواده در تربيت كودك و جوان از ديد حضرت امام(ره) 15- نقش
...

تربيت ديني ، اخلاقي - گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی - مؤسسه ...

عنوان : مجموعه مقالات تربیتی ( تربیت دینی ، اخلاقی و عاطفی ). نویسنده : گروه علوم
... فقه التربیه نظریه ای نو در علوم تربیتی اسلامی. تربیت دینی. تربیت دینی ...

گروه آموزشی علوم تربیتی :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي محمد ناعمي

بررسي و مقايسه رفتارهاي پر خطر در بين دانشجويان دانشگاه هاي سبزوار91-1390 ...
بررسي حقوق و تربيت کودک از ديدگاه فقه و علوم تربيتي 1389 رشته فقه وحقوق ...

گذری بر مراحل سه گانه تربیت دینی فرزند | پایگاه خبری جماران - امام ...

7 ا کتبر 2012 ... خانه >; فقه و حقوق > .... فرزند از ابتدای تولد تا 21 سالگی، یعنی هنگامی که به لحاظ
تربیتی از ... ناگفته نماند، آزادی کودک در هفت سال اول زندگی به معنی رها کردن او، دادن
.... اختیار و استیفای حقوق خویش را ندارد، احساس ناامنی و آشفتگی عاطفی .... تا او
نیز به بیان ادلّه خود پرداخته و به نقد و بررسی کلام مربّی نشیند.

حق کودک بر تفریح و سرگرمی بررسی - uctjournals.com

فصلنامه. مطالعات. روانشناسی. و. علوم. تربیتی. دوره. 3. ، شمار. 1ه. ،. بهار. 1396.
صفحات. 75 ... ف و منابع فقهی در خصوص بحث حقوق کودکان. وجو ... اصوال در بررسی
جنبه های جرم شناسانه حق کودکان بر تفریح و سرگرمی، میتوان این سواالت را بیان
کرد: -1.

538 K - دوفصلنامه علمی پژوهشی تربیت اسلامی

روابط سالم دختر و پسر، آمادگی برای ازدواج و آشنایی با حقوق و تکالیف خانوادگی ...
جنسی به کودکان و نوجوانان خطر انحراف جنسی و بیماری های روانی را افزایش می دهد. ...
بررسی ابعاد و مراحل تربیت جنسی دختران و زنان از نظر اسلام در دوره های مختلف ....
تعدادی از متخصصان علوم تربیتی و معارف اسلامی تعداد هشت نفر از اندیشمندان
مسلمان که.

مقاله بررسی قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک در فقه و اسناد حقوق ...

کودکان همواره یکی از مهمترین و آسیب پذیرترین اقشار هر جامعه به شمار می رود. که
تربیت صحیح و توجه به این قشر آینده ای روشن و سالم را برای آنان و جامعه خو...

مقاله بررسی تأدیب فرزند از منظر فقه و حقوق موضوعه - سیویلیکا

اصل تأدیب)تنبیه( به عنوان آخرین روش تربیتی درجهت رشدوتعالی فرزند،درفقه ...
بررسی تأدیب فرزند از منظر فقه و حقوق موضوعه، نخستین همایش ملی علوم اسلامی ...

تربیت به روش تنبیه کودکان از مبانی مشروعیت سوی والدین و معلمان و ...

بررسی اولیه از منابع فقهی نشان می دهد که تربیت کودک با روش تنبیه ... از نظرات
روانشناسان و جامعه ئشناسان به عنوان متخصصان علوم تربیتی عدم جواز تنبیه. بدنی
منجر به آسیب روانی را نتیجه گرفته ایم و در پایان به مسولیت فقهی و حقوقی ناشی.

دانلود کتاب فیه ما فیه مولانا با تصحیحات و حواشی

بررسی اشتراک آموزه های شرایع الهی از منظر قرآن

نقشه بیمارستان با جزئیات کامل

دانلود pdf کتاب رمزگشایی جوغن ها، کتاب گنج یابی و

مجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت تاکسی (سری دوم 5

آشنایی با ادبیات فارسی از گذشته تا حال

دانلود فایل نقشه اتوکد مشهد

دانلود پروژه کارآموزی احداث ساختمان مسکونی با

ترک خوردگی XXXانار

مقاله مشخصات ريخته گري و ذوب