دانلود رایگان


روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی - دانلود رایگاندانلود رایگان روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی

دانلود رایگان
روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتیروش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
مقدمه
الف) بیان موضوع
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و...) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.
ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و... هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.
رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و... نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.

[1]. Cost-Benefit Analysis
مقدمه.
بخش نخست- تعریف مدیریت ریسک و دسته­بندی قراردادهای اکتشاف و بهره­برداری از دیدگاه مدیریت ریسک
فصل نخست- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک... 1
مبحث نخست- مدیریت قرارداد1
گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد2
گفتار دوم- مدیریت ریسک.. 10
گفتار سوم- روش­های متفاوت مدیریت ریسک.. 20
مبحث دوم- تعریف ریسک.. 23
فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک... 29
مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. 32
گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی32
گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. 40
گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره­برداری و واگذاری(BOT)44
گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک.. 49
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل51
گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. 55
مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما..............76
گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض... 58
گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. 60
گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راه­اندازی61
مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک... 67
گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA)67
گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر)72
بخش دوم- روش­های حقوقی مدیریت ریسک
فصل نخست- مدیریت ریسک­های بنیادین در قراردادهای نفتی.. 81
مبحث نخست- جذب سرمایه. 82
گفتار نخست- تأمین مالی پروژه­محور83
گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته87
گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. 89
گفتار چهارم- اوراق قرضه91
مبحث دوم- مدیریت ریسک­های اقتصادی. 95
گفتار نخست- تورم95
گفتار دوم- نرخ بهره98
گفتار سوم- تبدیل ارز103
گفتار چهارم- انتقال ارز105
مبحث سوم- مدیریت ریسک­های حقوقی-قراردادی. 106
گفتار نخست- ریسک­های قانونی. 106
قسمت نخست- مالیات­ها و عوارض... 107
قسمت دوم- گمرک.. 110
قسمت سوم- نیروی کار111
قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست.. 115
گفتار دوم- سلب مالکیت.. 120
گفتار سوم- فورس­ماژور(قوه قاهره)124
فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روش­های حل و فصل آن 131
مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات.. 131
گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC)131
گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136
مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات... 137
گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR)138
قسمت نخست- مذاکره143
قسمت دوم- میانجیگری.. 147
قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149
قسمت چهارم- سازش... 150
قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس... 152
قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس... 153
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155
گفتار دوم- داوری. 157
گفتار سوم- قضایی. 168
نتیجه­گیری و پیشنهادها176
منابع 182


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت ریسک


قراردادهای نفتی


مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی


حقوقی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خبرگزاری فارس - ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران …

متن کامل سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ایجاد تحرک در بخش‌های پیشران ...

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1

اولین مجوز قراردادهای نفتی بیع متقابل چه زمانی …

... قراردادهای نفتی در ایران ... روش های تامین مالی ... رژیم حقوقی قراردادهای نفتی از ...

فرحناکیان: «روز رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی

کتاب‌های حقوقی ... قراردادهای نفتی در دانشگاه صنعتی ... آن به طورکلی مدیریت ریسک ...

موتور جستجوی قطره - ghatreh

نوع خودرو: قیمت کارخانه: قیمت بازار: 206 تیپ 2: 32.673: 32.8: 206 sd v8: 37.388: 38.2: 405 glx: 29.038: 29.5: 405 glx دوگانه سوز

موتور جستجوی قطره - ghatreh

نوع خودرو: قیمت کارخانه: قیمت بازار: 206 تیپ 2: 32.673: 32.8: 206 sd v8: 37.388: 38.2: 405 glx: 29.038: 29.5: 405 glx دوگانه سوز

روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

... و ضمن تعریف روشهای مزبور ... قراردادهای نفتی در منطقه ... ،"مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم ...

همایش های شیمی : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

قراردادهای نفتی در ایران - vista.ir

... شرکت های نفتی در ... فناوری های جدید در مدیریت و بهره ... در قراردادهای نفتی ایران ...

وبلاگ شخصی حسین اسدی نیا

+نوشته شده در سه شنبه سوم اسفند ۱۳۹۵ساعت 14:47 توسط حسین اسدی نیا |

قراردادهای نفتی در ایران - vista.ir

... شرکت های نفتی در ... فناوری های جدید در مدیریت و بهره ... در قراردادهای نفتی ایران ...

نیوزهاب - نشریه روزانه گروه مپنا

ظرفیت تولید و ساخت تجهیزات مهم واساسی مورد نیازصنایع کشور بویژه در حوزه های استراتژیک ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

اصول قانونی حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی …

همچنین نحوه خطرپذیری و یا مدیریت ریسک حقوقی در ... در ریسکهای ... در قراردادهای نفتی ...

دانلود رایگان کتاب نگهبان دروازه pdf

طرح های دایره ای یا مدور-ویژه طرح روی

پرسشنامه تعاملات در فضای مجازی و پیامدهای

11 کلیپ پس زمینه محرم نسخه 1

دانلود پاورپوینت تهدیدات و انواع آن

دانلود کتاب رسم فنی و نقشه های صنعتی 1 تالیف احمد

اقدام پژوهی : چگونه توانستم جلوی معضل تعطیلات

پاورپوینت اجزای گیاهان و فتوسنتز؛

املای تشخیص کلاس دوم درس پنجم ۹۶ قالب ورد

ساخت بازی اندروید در 5 دقیقه (بدون کدنویسی)