دانلود رایگان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی - دانلود رایگاندانلود رایگان از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را بررسی قرارکنند. بعد از آدام

دانلود رایگان
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتیعنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت رقابتی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 60
توضیحات
از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق را مطرح کرد، اقتصاددانان تمایل پیدا کردند تا عوامل مؤثر بر عملکرد صنعت داخلی را بررسی قرار کنند. بعد از آدام اسمیت،ریکارد وتئوری مزیتنسبیراارائه کرد ديويد ريكارد و اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقوله اي را كه به "مزيت نسبي" معروف شده مطرح كرد. منظور ديويد ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق ميدهند كه كشور در آنها بيشترين بهره وري نسبي را داشته باشد. بعني كشور ممكن است كالايي را وارد كند كه خودش ميتواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگري بهره ورتر باشد. در تئوري ريكاردو، تجارت، مبتني بر تفاوت بهره وري نيروي كار در كشورهاي مختلف بود. وي اين موضوع را به تفاوتهاي تشريح نشده در فضاي حاكم بر كشورهاي مختلف در زمينة صنايع گوناگون ارتباط ميداد. ريكاردو مسير درستي را انتخاب كرده بود ولي مفروضاتش به صنايع متكي بر منابع، كه عمدتاً از كارگر ساده و نيمه ماهر استفاده مي كردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط مي شد ( شاهمیرزایی ، 1389).وجه غالب در تئوري "مزيت نسبي" مبتني بر مطالعات هكشرو اوهلين و اين فرض است كه ملل مختلف از تكنولوژي معادلي برخوردارند و تفاوت آنها از فراواني عوامل توليد، از قبيل زمين، نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه، ناشي ميشود. اين عوامل داده هاي اوليه براي توليد هستند. كشورها مزيت نسبي متكي بر منابع را در صنايعي به دست مي آورند كه در آنها از منابعي كه در آن كشورها فراوان است بيشترين استفاده را به عمل مي آورند. آنها اين كالاها را صادر ميكنند و كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارند وارد ميكنند. براي مثال، كشورهاي برخوردار از نيروي كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبي، كالاهاي كاربر از قبيل تجهيزات الكترونيكي را صادر مي كنند و كشورهاي برخوردار از منابع اولية فراوان و زمينهاي گستردة قابل كشت، محصولات مبتني بر آنها را صادر مي كنند. سوئد در صنعت فولاد بدين دليل پيشرفته است كه ذخاير قابل توجهي با كمترين ناخالصي دارد و همين موجب ميشود كه محصول مرغوب توليد كند. در اين تئوري مزيت نسبي، مواردي از قبيل صرفة مقياس، تفاوت تكنولوژي در نقاط مختلف و تمايز بين محصولات در همه جا ثابت فرض شده است و جابجايي نيروي انساني ماهر و سرمايه نيز ناديده انگاشته شده است. به بيان ديگر، تئوري مزيت نسبتي كه در عصر انقلاب صنعتي كارايي داشت، امروه كه بسياري از صنايع دانش بر شده اند مستلزم بازنگري است. امروزه صرفة مقياس، تمايز محصولات، خواستهاي مشتري و تفاوت آن در كشورهاي مختلف، تغييرات مدام تكنولوژي، و كاربرد گستردة تكنولوژيهاي نوين، از قبيل ميكروالكترونيك، مواد پيشرفته و سيستمهاي اطلاعاتي موجب كاهش اهميت عوامل سنتي توليد شده است. رقابت در بسياري از صنايع به صورت بين المللي درآمده است. اين رقابت نه فقط در توليد كارخانه اي بلكه به طور روزافزون در بخش خدمات مشاهده ميشود) نصيرزاده ،1379).
در یک صنعت جاافتاده, هرکدام از رقبای اصلی, مزیت رقابتی خاصی را برای خود در نظر گرفته و حفظ می کنند(تمایزسازی[2])تا بدینوسیله سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند و چنانچه مدیریت نام و نشان[3]و بازاریابی مناسبی داشته باشند، بازار خود را تثبیت می نمایند. کیفیت، قیمت، امنیت و بازاریابی نمونه هایی از این مزیت ها هستند. مثلاً در صنعت خودرو, شرکت ولوو بر امنیت، بنز بر لوکس بودن و تشریفاتی بودن, شرکتهای آمریکایی بر راحتی و شرکت کره ای دوو بر ارزان بودن تأکید نموده و هریک بخشی از بازار را تصاحب کرده اند ( شاهمیرزایی ، 1389). جهاني شدن توليد موجب شده كه مواد اوليه، ماشين آلات و بسياري از خدمات مرتبط در سطح بين المللي در دسترس باشد. جابجايي نيروي انساني و سرمايه نيز مشكل كمبود آنها را در بسياري از كشورها از بين برده است. امروزه كاربرد عوامل ( ونه صرفاً امكان دسترسي به آنها) نقش تعيين كننده در موقعيت رقابتي دارد. جهاني شدن صنايع و بين المللي شدن شركتها ما را با اين پرسش روبرو مي سازد كه آيا نقش كشورها در موفقيت بين المللي شركتها كاهش يافته است يا اهميت پيدا كرده است. در نظر اول احساس ميشود كه شركتها مرزهاي ملي را پشت سر گذاشته اند، ولي تعمق بيشتر نشان ميدهد كه شركتهايي كه مركز رشد آنها در كشورهايي است كه "مزيت رقابتي" ايجاد ميكنند به صورت موفقيت آميزي نقش پيشرو در رشتة صنعتي خاص پيدا مي كنند. مزيت رقابتي از طريق فرايند محلي پيچيده اي ايجاد ميشود. تفاوت در ساختار اقتصاد ملي، فرهنگ، ارزشها، نهادها و تاريخ كشوها در رقابت پذيري بنگاهها تاثير دارد و كشوري كه بتواند از اين عوامل در توسعة نقش بنگاههاي خود استفاده موثر كند شرايطي را فراهم مي آورد كه نقش بنگاههاي اقتصادي آن در اقتصاد بين المللي افزايش يابد. تلاشهاي گسترده اي براي كمي كردن مقولة رقابت پذيري ملي به عمل آمده است. يكي از اين تلاشها توسط گردهمايي اقتصادي جهاني در سويس انجام شده است كه گزارش سالانه اي در زمينة رقابت پذيري كشورها ارائه مي دهد) نصيرزاده ،1379). ای شده است.
فهرست مطالب
مزیت رقابتی..
مقدمه:
مزيترقابتيومنشأآن..
انواع مزیت رقابتی..
جایگاه و مدل رقابتی..
اساس ماهیت رقابت:
منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟.
کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی..
مزيترقابتيپايداردربازارهاياينترنتي..
روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی:
روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی:
الف:رویکرد زنجیره ارزش:
ب)رویکرد وظیفه ای:
دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی..
کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده:
بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی..
مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری..
چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی..
فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی..
تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی..
پیشینه تحقیق..
منابع و مآخذ


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مزیت رقابتی


مبانی نظری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

1. مقدمه مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به ...

مقاله تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌

تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌ ترجمه‌ و تلخیص: دکتر سیدمحمد زاهدی‌ موضوع: مدیریت تغییر و تحول

پایان نامه ارشد مدیریت …

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت و مهندسی صنایع به قلم ...

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)

1. مقدمه مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمرکز نظری، عملی یا مختلط، به ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

ولایت - مقاله

عنوان مقاله: پنج عامل موثر استراتژی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

مقاله تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌

تغییر فرهنگ‌ سازمانی‌ ترجمه‌ و تلخیص: دکتر سیدمحمد زاهدی‌ موضوع: مدیریت تغییر و تحول

سیستم های پشتیبان تصمیم (DSS) | چند مقاله …

معرفی یک سایت خوب در زمینه "لجستیک و زنجیره تامین " مطالب این وبلاگ غالبا حاصل مطالعات ...

همایش های اجتماعی و اقتصادی : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و علوم رفتاری 26 بهمن ماه 1395 محورهای همایش :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

ارزیابی عوامل موثر در جذب منابع بانکی کشور (مطالعه …

مواد و روشها این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها و

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس 08 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • مبانی و ...

بهترین مراجع مهندسی برق و منابع ارشد برق :: …

الهم کن لولیک الفرج و العافیت و النصر به نام خداوند بخشنده مهربان زکات علم نشر آن ...

پایان نامه ارشد مدیریت …

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و رساله دکتری مدیریت و مهندسی صنایع به قلم ...

ولایت - مقاله

عنوان مقاله: پنج عامل موثر استراتژی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری ایران

پروپوزال اعتیاد به اینترنت

کرکر F.PSN By Angeal v2.2.1 کرک شده (چکر و کرکر اکانت PSN)

حقوق دارندگان سهام اكثريت و اقليت در شركت‌هاي

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاب آوری

مبانی نظری و پیشینه عملکرد شغلی کارکنان

زمان‌بندی وظيفه‌ها در سيستم‌های بی‌درنگ نهفته

تحقیق مارها

پاورپوینت در مورد ارزشیابی.

تحقیق درباره تراکتور و بلدورز

گزارش کار و شبیه سازی ۱۶ پروژه مدار با پروتئوس