دانلود رایگان


ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسباتی - دانلود رایگاندانلود رایگان ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسبات برای استاندارد دریایی ITTC

دانلود رایگان
ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسباتی CFD برای استاندارد دریایی ITTC
ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسبات برای استاندارد دریایی ITTC
تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در CFD، اصول تأیید و اعتبار سنجی و روش ها
توصیه های ITTC
روش ها و دستورالعملهای مورد نیاز
آنالیز عدم قطعیت در CFD
تایید و اعتبارسنجی
اصول و روش ها
تحلیل عدم قطعیت در CFD، اصول تایید و اعتبار سنجی و روش ها .............................................. 2
1 هدف روش .............. 2
2 مقدمه ................................. 2
3 روش شناسی تأیید و اعتبارسنجی ................................ 3
4 روش های تایید ....... 4
4.1 مطالعات همگرایی ......................... 4
4.2
Richardson تعمیم یافته
استخراج یا برونیابی ..................................... 5

4.3 برآورد خطاها و عدم قطعیت ها بوسیله فاکتور تصحیح ..................... 6
4.4 برآورد عدم قطعیت ها با فاکتورهای احتیاط ........................... 7
4.5 برآورد خطاها و عدم قطعیت برای متغیرهای نقطه ای ............................ 8
4.6 بحث برروی مسائل اساسی و عملی 9
5 روش های اعتبار سنجی ........ 10
5.2 استفاده از نتایج شبیه سازی اصلاح شده در مقایسه با اصلاح نشده ........................... 11
6 مراجعه ....................................... 11
دستورالعملهای عملی برای کاربردهای CFD کشتی
توصیه های ITTC
روش ها و دستورالعملهای مورد نیاز
راهنمایی های کاربردی برای کاربرد های دینامیک سیالات محاسباتی برای کشتی
فهرست مطالب
1. مقدمه ................................. 2
2. پیش پردازش .............................. 3
2.1 هندسه ......................................... 3
2.2 دامنه محاسباتی و شرایط مرزی ..................... 4
2.3 شبکه ................................................ .. 4
2.3.1 شبکه های سازمان یافته ........................... 5
2.3.2 شبکه های بدون سازمان 5
2.3.3 شبکه های ترکیبی و تکنیک های دیگر ..................................................... 5
2.3.4 انواع سلول ها .................................... 6
2.3.5 وضوح شبکه بندی........................... 7
2.3.6 ناحیه نزدیک به دیواره 8
2.3.7 کیفیت شبکه ............................... 10
3. محاسبه ....... 10
3.1 مدل های آشفتگی ....................... 10
3.1.1 مقیاس­های آشفتگی ......................... 10
3.1.2 مدل های متوسط گیری شده رینولدز ناویر استوکس .........11
3.2 مدل سازی نزدیک به دیوار ..................... 12
3.3 زبری سطح ........................ 13
3.4 طرح های عددی ......... 13
3.5 سطح آزاد.................................. 14
3.6 گام زمانی.............. 15
3.7 محاسبات موازی............... 15
3.8 همگرایی .................................. 16
4. پس پردازش ..........16
4.1 نمایش دادن ................................. 16
4.2 تأیید و اعتبار سنجی ......... 17
5. مراجع 18
6. مراجع دیگر
CFD
دستورالعمل ها ..................................... 18

1. هدف راهنمایی ................ 2
2. رویکرد شبیه سازی ............... 2
2.1 ملاحظات عمومی 2
2.1.1 مقیاس 2
2.1.2 معادلات حاکمه سیال 2
2.1.3 مدل آشفتگی 3
2.1.4 مدل پیشرانش 3
2.1.5 شبکه محاسباتی 4
2.1.6 مختصات مرجع 5
2.1.7 شرایط مرزی 5
2.1.8 رفتار سطح آزاد 6
2.2.1 معادلات حرکت کشتی 7
2.2.1.1 جفت شدن حرکت و جریان کشتی 8
2.3 شبیه سازی حرکت های اجباری 8
2.3.1 حرکات اجباری کشتی 9
2.3.2 تحلیل نیروهای پیش بینی شده 9
3. اقدامات اولیه....................... 9
4. نمونه ها ........................... 10
4.1 شبیه سازی مستقیم مانور 10
4.2 شبیه سازی بر اساس مشتقات 10
5. مراجع 14
2. تایید شبیه سازی های پایا.................... 3
2.1 حرکت مستمر خطی ....... 3
2.2 حرکات هارمونیک دینامیکی .............. 4
2.3 حرکات دایره ای ثابت .............. 6
3. تایید مدل سازی مستقیمی از اجرای مانور آزاد ............ 7
3.1 همگرایی تکراری ........................ 8
3.3 مدل یکپارچه زمانی ..................... 8
4. تایید شبیه سازی ها ... 9
4.1 حرکات مستقیم و دایره ای ثابت .......................................... ... 10
4.2 حرکات هارمونیکی دینامیکی ............ 10
4.3 مانورهای آزاد در حال اجرا ............... 10
5. مراجع .................................... 11


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استاندارد دریایی


کنفرانس بین المللی حوضچه کشش


ITTC


CFD در مانور


مانور پذیری


ترجمه استاندارد دریایی


حرکات کشتی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود کتاب خواص سیالات مخزن مک کین ترجمه فارسی

پروژه درس توسعه و انتقال تکنولوژی رشته جغرافیا

پاورپوینت کاروفنآوری هفتم ( پودمان کاربرد فناوری

نبردهاي طبقاتي در فرانسه

ترمیم سریال y6 scl u31 NVRAM

آموزش جاوا اسکریپت و برنامه نویسی شی گرا

تحقیق درمورد نماز

دانلود پاورپوینت آشنایی با اشو و عقاید آن

تحقیق درباره دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در

تحقیق درمورد نماز