دانلود رایگان


پرسشنامه اخلاق سازمانی - دانلود رایگاندانلود رایگان پرسشنامه اخلاق سازمانی

دانلود رایگان
پرسشنامه اخلاق سازمانیاین پرسشنامه استاندارد حاوی 21 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:
امانتداری: سوالات 1 تا 7
انصاف و برابری (عدالت): سوالات 8 تا 11
صداقت و راستگویی: سوالات 12 تا 15
وفاداری: سوالات 16 تا 21
فرمت پرسشنامه: word و قابل ویرایش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پرسشنامه اخلاق سازمانی


دانلود پرسشنامه اخلاق سازمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) بایگانی ...

6- پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان. پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP). اخلاق
سازمانی چیست؟ مهم ترين متغير در موفقيت سازمان ، اخلاق حرفه اي است1 همه خواهان ...

دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق کاری - بانک مقالات فارسی

دانلود رشته مدیریت پرسشنامه جو اخلاقی کاری پرسشنامه جو اخلاقی سازمانی پرسشنامه
جو اخلاقی سازمان دانلود پرسشنامه جو اخلاقی پرسشنامه سنجش اخلاق پرسشنامه اخلاق ...

رابطه بین اخلاق سازمانی و عملکرد شغلی مدیران - فصلنامه اخلاق در علوم و ...

داده‌ها با استفاده از دو پرسشنامه اخلاق سازمانی و عملکرد شغلی مدیران جمع‌آوری شد و با
استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار ...

رابطه بین اخلاق سازمانی با نهادینه سازی رفتارشهروندی سازمانی

ابزار گردآوری دادهها برای متغیر اخلاق سازمانی از پرسشنامه برین و همکاران(2002) و از
... نتایج نشان می دهد، بین اخلاق سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه ...

magiran.com: فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري،

مسئوليت پذيري اجتماعي شركتي و اخلاق كسب وكار در بخش كشاورزي دكتر مرتضي
.... ساختار عاملي و همساني دروني پرسشنامه اخلاق و فضيلت سازماني دكتر سيروس ...

رابطه بین اخلاق سازمانی و یادگیری سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان ...

اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه پرسشنامه اخلاق سازمانی جوزف و همکاران، یادگیری
سازمانی نیفه و عملکرد شغلی هرسی و گلد اسمیت جمع‌آوری شد. که پایایی آنها به ...

ﻣﺤﻮر اﺧﻼق ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮرد رﻫﺒﺮي از ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ادراك ﺣ

در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ رﻫﺒﺮي ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺧﻼق ﻣﺤﻮر ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻛﺎﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ... ي
ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ.

پرسشنامه رفتار سازمانی - فروشگاه پارس مدیر

پرسشنامه استاندارد مدیریت رفتار سازمانی دارای روایی و پایایی. ... ابعاد پرسشنامه
اخلاق کار گریگوری: علاقه به کار، پشتکار در کار، روابط انسانی در کار، مشارکت ...

دانلود مجانی پرسشنامه استاندارد موانع رعایت اخلاق حرفه ای | آربیتا فایل

6 روز پیش ... پرسشنامه-استاندارد-موانع-رعایت-اخلاق-حرفه-ای دانلود پرسشنامه آماده مدیریت، این
پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای سه مولفه و 33 ...

اداري - اي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدي ﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي. 84. 0/. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ،.
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد: ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. اﻧﺴﺠﺎم. ﻧﻬﺎدي، ﻧﻔﻮذ
.

اخلاق سازمانی pdf - لینک گردی

مقاله فلسفه اخلاق سازمانی و تصمیم گیری اخلاقی در سازمان ها, ... دریافت ... پرسشنامه
اخلاق حرفه ای pdf دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه پرسشنامه ... 278.

پرسشنامه اخلاق سازمانی - دانلود فایلهای کاربردی

18 آگوست 2016 ... دریافت پکیج پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP). (شامل پرسشنامه
استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه).

پرسشنامه اخلاق سازمانی در مدیریت - فروشگاه اینترنتی تاپس بای

فایل پرسشنامه اخلاق سازمانی در مدیریت برای اولین بار به طور اختصاصی در
فروشگاه اینترنتی تاپس بای قرار گرفت. پرسشنامه اخلاق سازمانی در مدیریت
توضیحات ...

پرسشنامه اخلاق حرفه ای | انجمن پرسشنامه ایران

پرسشنامه تعیین عوامل و مولفه های اخلاق حرفه ای. پرسشنامه بررسی اخلاق حرفه ای.
پرسشنامه سنجش و ارزشیابی سطوح اخلاق حرفه ای کارکنان. پرسشنامه اخلاق کاری ...

پرتال جامع علوم انسانی - بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی مدیران و ...

ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه اخلاق سازمانی با ضریب پایایی 87/0 و پرسشنامه
اثربخشی سازمانی با ضریب پایایی 91/0 بود . اخلاق سازمانی در این پژوهش به عنوان ...

پرسشنامه اخلاق سازمانی در مدیریت | طراحی محیطی

19 نوامبر 2016 ... ... آینده پژوهی و آینده نگاری (Future Studies and Foresights). GMT+2 03:19. صفحه
نخست علوم انسانی پرسشنامه اخلاق سازمانی در مدیریت ...

پرسشنامه اخلاق سازمانی - مادسیج

15 مه 2015 ... پرسشنامه اخلاق سازمانی (CEP) توسط Hunt، Wood و Chonko (1989) ساخته شده است
که از ۵ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش اخلاق در سازمان ...

پرسشنامه اخلاق حرفه ای | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی

20 مارس 2014 ... پرسشنامه اخلاق حرفه ای. چکیده: برای اندازه گیری اخلاق حرفه ای از پرسشنامه ۱۶
سوالی که اخلاق حرفه ای را در ۸ بعد مسئولیت پذیری، صادق بودن، عدالت ...

ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان

هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه اخلاق حرفهای کارکنان است. جامعه
پژوهشی شامل تعدادی از ادارات شهرستان سقزاست که به صورت تصادفی خوشهایی ...

دانلود مجانی پرسشنامه استاندارد موانع رعایت اخلاق حرفه ای | آربیتا فایل

6 روز پیش ... پرسشنامه-استاندارد-موانع-رعایت-اخلاق-حرفه-ای دانلود پرسشنامه آماده مدیریت، این
پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای سه مولفه و 33 ...

پرسشنامه اخلاق سازمانی | تک دانشجو

هدف: سنجش ارزش های اخلاقی سازمانی فروشنده از ابعاد مختلف (رفتارهای اخلاقی عمومی،
اخلاق و موفقیت، تحمل رفتارهای غیر اخلاقی، تنبیه برای رفتارهای غیر اخلاقی ...

تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان - پایان نامه دات کام

24 آوريل 2016 ... و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای 22 سوال( اقتباس از مورای و همکاران 1992) با
ضریب پایایی آلفای کرونباخ79/0 جمع آوری شده است. جامعه آماری ...

دانلود رایگان پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) بایگانی ...

6- پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان. پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP). اخلاق
سازمانی چیست؟ مهم ترين متغير در موفقيت سازمان ، اخلاق حرفه اي است1 همه خواهان ...

پرسشنامه های علمی - پژوهشی

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی ریکاردو چیو و همکاران(5 بعدی) - 14 سوالی.
پرسشنامه راهبردهای ..... پرسشنامه های مرتبط با جو(سازمانی، خانوادگی، شغلی، اخلاقی و
...)

اداري - اي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدي ﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي. 84. 0/. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ از روﺷﻬﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ،.
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد: ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ،. اﻧﺴﺠﺎم. ﻧﻬﺎدي، ﻧﻔﻮذ
.

صدای معلم | پرسش نامه اخلاق سازمانی دبیران آموزش و پرورش

9 فوریه 2016 ... پرسش نامه اخلاق سازمانی دبیران آموزش و پرورش. گروه اخبار / یکی از همکاران محترم
لینکی حاوی پرسش نامه و توضیحات را جهت تکمیل برای سخن معلم ...

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) | جزوهکده

19 سپتامبر 2015 ... پرسشنامه اخلاق سازمانی (CEP) توسط Hunt، Wood و Chonko (1989) ساخته شده است
که از ۵ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش اخلاق در سازمان ...

کاملترین فایل پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی (1988 ...

9 فوریه 2017 ... کاملترین فایل پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی (1988) ... گرامی،شما با
جستجوی پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی؛ با در نظر ...

پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران سازمانی - سایت مدیر

چکیده: پرسشنامه اخلاق حرفه ای مدیران سازمانی مشتمل بر 25 سوال است که بر اساس
طیف لیکرت 5 تایی امتیازبندی می شود. این پرسشنامه مشتمل بر 4 بعد اخلاق ...

بررسی رابطه بین اخلاق اسلامی کار، تعهد سازمانی و نگرش نسبت به ...

برای اندازه گیری تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) مورد
استفاده ... برای اندازه گیری میزان حمایت مدیران از اخلاق اسلامی کار، نسخه خلاصه شده
ای از ...

دانلود پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) | آمارتولز

27 ا کتبر 2014 ... عنوان پرسشنامه: پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) هدف: سنجش اخلاق در
سازمان تعداد گویه ها: ۵ نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ ...

رابطه اعتماد سازمانی با اخلاق کار در مؤسسات آموزش عالی شهر سمنان ...

ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه اعتماد سازمانی و پرسشنامه اخلاق کار بود. روایی
صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه بررسی و تأیید شد و پایایی آن با محاسبه ضریب
آلفای ...

دانلود فایل » آرشیو پرسشنامه اخلاق سازمانی - دانلود فایل

23 نوامبر 2016 ... پرسشنامه اخلاق سازمانی. این پرسشنامه استاندارد حاوی ۲۱ سوال با طیف ۵ درجه ای
لیکرت می باشد که ابعاد زیر را مورد سنجش قرار می دهد:امانتداری: ...

رابطه اعتماد سازمانی با اخلاق کار در مؤسسات آموزش عالی شهر سمنان ...

ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه اعتماد سازمانی و پرسشنامه اخلاق کار بود. روایی
صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه بررسی و تأیید شد و پایایی آن با محاسبه ضریب
آلفای ...

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) | جزوهکده

19 سپتامبر 2015 ... پرسشنامه اخلاق سازمانی (CEP) توسط Hunt، Wood و Chonko (1989) ساخته شده است
که از ۵ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش اخلاق در سازمان ...

دانلود پرسشنامه اخلاق سازمانی | میسان فایل

13 ژانويه 2016 ... این پرسشنامه استاندارد حاوی ۲۱ سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت می باشد که ابعاد زیر
را مورد سنجش قرار می دهد: امانتداری: سوالات ۱ تا ۷ انصاف و.

پرسشنامه اخلاق - بانک مقالات فارسی

دانلود رشته مدیریت پرسشنامه جو اخلاقی کاری پرسشنامه جو اخلاقی سازمانی پرسشنامه
جو اخلاقی سازمان دانلود پرسشنامه جو اخلاقی پرسشنامه سنجش اخلاق پرسشنامه اخلاق ...

فایل پرسش نامه اخلاق در سازمان – ارائه مقالات نو

25 ژانويه 2017 ... برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پرسش نامه اخلاق در سازمان || روی دکمه ادامه
... برترین فایل پرسش نامه فضیلت سازمانی بیننده گرامی سلام.

50 مدل عروسک پارچه ای خارجی کمیاب و خاص با الگو

کتاب صوتی جهان های موازی: سفری به آفرینش، ابعاد

ست گریان زیبا

اموزش ساخت دوتار

پک کامل ریتمهای شش هشت مدرن با کیفیت بالا در فرمت

دانلود تست های تمام فصل های بازاریابی کاتلر (24

پاورپوینت در مورد تشكيلات و مقامات قضایی تعداد

فلسفه اخلاقي پيامبر

سريهاى طيف هيدروژن

کتاب صوتی تغییرعادت