دانلود رایگان


آموزش illustrator به زبان فارسی pdf - دانلود رایگاندانلود رایگان آموزش نرم افزار طراحی گرافیکی Adobe Illustrator

دانلود رایگان
آموزش illustrator به زبان فارسی pdfآموزش نرم افزار طراحی گرافیکی Adobe Illustrator
هنرهای دیجیتالی یک عنوان کلی در مورد هنرهایی است که از فناوری رقمی به عنوان جزء اصلی فرآیند تولید خلاقیت هنری و یا نمایش آن استفاده می شود. از دهه ی ۱۹۷۰ اسامی متفاوتی جهت فرآیند مذکور برگزیده شده که از آن جمله می توان هنرهای رایانه ای و هنرهای چندرسانه ای را نام برد. با این همه هنرهای دیجیتالی به عنوان مناسب ترین نام در معرفی حوزه مذکور برگزیده شد. هنرهای دیجیتالی جزو گروه بزرگتری به نام هنر رسانه های جدید جای گرفته است. به بیان دیگر هنر رسانه های جدید یک دسته بندی است که تمامی آثار هنری تولید شده با رسانه های جدید را دربر می گیرد.
فهرست کتاب آموزش آموزش illustrator به زبان فارسی pdf
واحد کار اول: توانایی کار با محىط Adobe Illustrator
 • آشنایی با Illustrator CCو کاربردهای آن
 • ویژگیهای و قابلیتهای نرمافزار نسخه 3 Adobe Illustrator CC
 • حداقل امکانات مورد نیاز سیستم برای نصب نرمافزار
 • آشنایی با قسمتهای مختلف محیط Illustrator CC
 • نحوه مرتبسازی پنجره فایلهای باز شده در محیط کار
 • نحوه استفاده از ابزارها در برنامه
 • پنلها
 • نحوه استفاده از پنلها در برنامه
 • نوار وضعیت Status bar
 • شناسایی اصول بکارگیری Help
 • تنظیمات پیشفرض محیط کار
واحد کار دوم: توانایی ایجاد و مدیریت اسناد در نرمافزار Adobe Illustrator
 • انواع نرمافزارهای گرافیکی
 • شناخت اصول باز کردن اسناد موجود
 • نحوه ایجاد سند جدید
 • فرمتهای مختلف فایلهای تصویری
 • ذخیره فایلها در فرمتهای مختلف
 • Artboardو کاربرد آن
 • آشنایی با فضاهای کاری مختلف
 • استفاده از خطکش در Illustrator
 • ابزار اندازهگیری با Measure tool
 • خطوط و نقاط راهنما در Illustrator
 • خطوط راهنمای هوشمند Smart Guides
واحد کار سوم: ایجاد اشىاء Objectدر نرمافزار Adobe Illustrator
 • آشنایی با ،pathانواع و کاربرد آن
 • کار با Pencil Toolو انجام تنظیمات آن
 • ابزار Pen
 • نحوه ترسیم مسیر توسط ابزار Pen
 • ویرایش مسیرها در Illustrator
 • آشنایی با Stroke وFill
 • آشنایی باWidth tool
 • استفاده از مسیرهای آماده
 • نحوه ترسیم شیء با ابزار Flare
 • نحوه ایجاد یک گروه نقاشی Live Paint Bucket
 • نحوه پاک کردن یک اثر هنری Erase artwork
 • آشنایی با ابزار Shape Builder
 • نحوه ایجاد مسیرهای ترکیبی Compound Path
 • اصول بکارگیری Pathfinder
 • اصول کار با انواع Brushو انجام تنظیمات آن
واحد کار چهارم: ابزارهای انتخاب
 • شناخت ابزارهای انتخاب و کاربردهای آن
 • ابزار Selection Tool
 • ابزار Direct Selection Tool
 • ابزار Group Selection Tool
 • ابزارLasso
 • ابزارMagic Wand
 • آشنایی با دستورات منوی Select
 • آشنایی با گزینه های ( Transformتغییر شکل اشیاء)
 • تغییر شکل با استفاده ازBounding Box
 • آشنایی با دستورات زیرمنوی Transform
 • آشنایی با ابزار Free Transform
 • آشنایی با پنل Transform
واحد کار پنجم: توانایی سازماندهی اشىاء Object
 • اصول تنظیم ترتیب قرارگیری اشیاء
 • گروهبندی اشیاء
 • آشنایی با مفهوم لایه و کاربرد آن
 • شناخت اصول کار با پنل Layer
 • نحوه ایجاد یک لایه یا زیرلایه جدید
 • نحوه تغییر ترتیب لایه ها
 • نحوه حذف لایه ها
 • نحوه کپی یا نسخهبرداری از لایه ها
 • نحوه انتقال اشیاء به لایه دیگر
 • ادغام یا ترکیب لایهها
واحد کار ششم: توانایی انجام عملىات رنگ نور و کنتراست
 • شاخصههای اصلی رنگ
 • کنتراست رنگ
 • شناخت انواع مدلهای رنگی و ویژگیهای آن
 • روشهای مختلف رنگآمیزی در نرمافزار Illustrator
 • شناخت اصول کار با پنل Color
 • شناخت اصول کار با پنل Swatches
 • شناخت اصول کار با پنل Gradient
 • آشنایی با ابزار Gradient
 • آشنایی با ابزار Mesh
 • آشنایی با الگوها و اعمال آنها روی اشیاء
 • آشنایی با رنگهای Spot
واحد کار هفتم: توانایی کار با متن
 • آشنایی با انواع متن در نرمافزار Illustrator
 • نحوه ایجاد یک متن هنری
 • نحوه ایجاد یک متن پاراگرافی
 • آشنایی با پالت پاراگراف
 • اعوجاج دادن متن
 • نحوه قرار دادن متن بر روی مسیر
 • آشنایی با ابزار Touch Type Tool Shift + T
واحد کار هشتم: تواناییهای کار با نمادها Symbolو سبکهای گرافىکی Graphic Style
 • آشنایی با مفهوم Symbol
 • آشنایی با پنل Symbol
 • نحوه ایجاد یک نماد
 • نحوه ویرایش نماد
 • آشنایی با ابزار اسپری نمادSymbol Sprayer Tool
 • ایجاد جلوههای ویژه
 • آشنایی با مفهوم جلوههای ظاهری اشیاء
 • آشنایی با پنل Appearance
 • تغییرات اشیاء هدف برای تغییر خواص ظاهری
 • نحوه اعمال جلوه بر روی خواص ظاهری
 • نحوه ویرایش، حذف، کپی و پاک کردن جلوهها
 • نحوه اعمال Graphic Styleبه خواص ظاهری اشیاء
واحد کار نهم: توانایی کار با تصویر و ماسک
 • آشنایی با مفهوم تصاویر وابسته و غیروابسته
 • نحوه جاگذاری یک تصویر Place
 • آشنایی با پنل Link
 • نحوه باز کردن فایلهای باز فتوشاپ PSD
 • آشنایی با ماسک و کاربرد آن
 • اصول ایجاد ماسک برشی Clipping Mask
 • اصول ایجاد ماسک شفافیت Opacity Mask
 • شناخت بکارگیری جلوهها Effects
 • شناخت اصول کار با جلوههای 3D
 • شناخت اصول کار با جلوههای Convert To Shape
 • شناخت اصول کار با جلوههای Distort & Transform
 • شناخت اصول کار با جلوه Rasterize
 • شناخت اصول کار با جلوههای Stylize
 • شناخت اصول کار با جلوههای SVG Filters
 • شناخت اصول کار با جلوههای Warp
 • تبدیل تصاویر پیکسلی به برداری Image Trace
واحد کار دهم: توانایی ایجاد تصاویر وب
 • گرافیک وب
 • شناخت اصول مرور تصاویر در مد Pixel View
 • شناخت فرمتهای تصویری مناسب وب
 • نحوه ساخت پویانمایی Flash
 • شناخت اصول برش دادن تصاویر وب
 • شناخت ایجاد Slice با Image Maps
نرم افزارهای شرکت ادوبی نقش مهمی در تولید بخش بسیار بزرگی از هنرهای تصویری دیجیتالی ایفا نموده و یکی از این نرم افزارهای پایه ادوبی الستریتور است که جهت تولید تصاویر برداری دو بعدی استفاده می شود.

هدف
هدف از تولید این محتوای ویدئویی، آشنا نمودن طراح گرافیست با مفاهیم راهبردی و کلیدی و نیز روند منطقی تولید تصاویر برداری دو بعدی در یکی از پیشرفته ترین نرم افزارهای طراحی گرافیکی موجود می باشد.

اهمیت
امروزه با حذف تجهیزات سنتی طراحی گرافیکی و دوباره تولید رنگ در هنرهای تصویری تصاویر هنری تولید شده به صورت دستی قابلیت کاربرد در رسانه های چاپی را نداشته و از سوی دیگر قابلیت تعمیم جهت استفاده در رسانه های الکترونیکی و وبگاه ها را ندارند. از این رو آموزش نرم افزار مذکور سنگ بنای تولید تصویر به روش دیجیتالی می باشد.

ضرورت
امروزه با روی کار آمدن و تثبیت تجهیزات دیجیتالی تولید تصویر، هنرهای تصویری در بسیاری از قسمت ها با هنرهای تصویری دیجیتالی (هنرهای دیجیتالی) جایگزین شده اند. حال جهت ورود به این حوزه بایستی به دسته ای از نرم افزارها به صورت تخصصی تسلط داشت که ادوبی الستریتور یکی از بنیادی ترین آنها است.
دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گرافیکی


طراحی


Adobe Illustrator


آموزش نرم افزار


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آموزش جامع ایلاستریتور illustrator pdf

آموزش جامع ایلاستریتور illustrator pdf. آموزش ... در Illustrator به کمک ... به زبان فارسی ...

آموزش گام به گام نرم افزار Illustrator-ایلوستریتور در …

آموزش گام به گام نرم افزار Illustrator-ایلوستریتور در 30 ...

دانلود کتاب آموزش نرم افزار ادوبی ایلاستریتر - Illustrator

... (Adobe Illustrator) به معنی ... کتاب PDF; زبان: فارسی; ... آموزش Adobe Illustrator، آموزش حرفه ای ...

فارسی تاتس | آموزش های ویدئویی برای همه در هر کجا

Illustrator. ۱۲ دوره ... به زبان ساده. ۹۵/۴/۲۱ ... آموز هستید می توانید از آموزش های فارسی تاتس ...

آموزش رایگان تصویری و گام به گام ایلوستریتور …

... را در Illustrator به شما آموزش ... یک تصویر را به شما آموزش دهیم.به ... آموزش فارسی ...

دانلود کتاب آموزش ایلوستریتور Adobe Illustrator CS6 ...

دانلود فیلم آموزش Illustrator سطح ... آموزش گام به گام فارسی ... می باشد به آموزش ...

آموزش گام به گام نرم افزار Illustrator-ایلوستریتور در …

آموزش گام به گام نرم افزار Illustrator-ایلوستریتور در 30 ...

فارسی تاتس | آموزش های ویدئویی برای همه در هر کجا

Illustrator. ۱۲ دوره ... به زبان ساده. ۹۵/۴/۲۱ ... آموز هستید می توانید از آموزش های فارسی تاتس ...

آموزش فارسی ادوبی ایلاستریتر به زبان فارسی: …

آموزش فارسی ادوبی ایلاستریتر به زبان فارسی: دانلود رایگان کتاب pdf فیلم سطح مبتدی تا ...

کتاب آموزش ایلوستریتور - araddownload.com

آموزش سیستم عامل اندروید به زبان فارسی; آموزش ... word به pdf با ... illustrator یکی از ...

کتاب آموزش illustrator به زبان فارسی

کتاب آموزش illustrator به زبان ... آموزش illustrator به زبان فارسی pdf آموزش illustrator به زبان فارسی در ...

دانلود کتاب آموزش ایلوستریتور Adobe Illustrator CS6 ...

دانلود فیلم آموزش Illustrator سطح ... آموزش گام به گام فارسی ... می باشد به آموزش ...

آموزش illustrator به زبان فارسی pdf

تبدیل فرمت PDF به سایر فرمتها با پشتیبانی از زبان فارسی PdfGrabber 6.0.0.2.127 Pro نرم افزار PdfGrabber ...

دانلود کتاب سورس باز ایلوستریتور Illustrator به زبان فارسی

کتاب فارسی Illustrator | آموزش ... Illustrator به زبان فارسی رو از ... زبان : فارسی فرمت : PDF

دانلود کتاب آموزش ایلوستریتور Adobe Illustrator CS6 ...

دانلود فیلم آموزش Illustrator سطح ... آموزش گام به گام فارسی ... می باشد به آموزش ...

pdf آموزش adobe illustrator به زبا فارسی

pdf آموزش adobe illustrator به ... های گرافیکی با قابلیت پشتیبانی از زبان فارسی نرم ...

کتاب های الکترونیکی آموزش نرم افزارهای Adobe CS6 به صورت PDF

... نرم افزارهای Adobe CS6 به صورت PDF. ... آموزش تبدیل PDF به ورد ... آموزشی به زبان فارسی;

آموزش illustrator به زبان فارسی در فایل pdf - فروشگاه ...

... آموزش illustrator به زبان فارسی در فایل pdf ، آموزش illustrator به زبان ... PDF به زبان فارسی ...

آموزش Illustrator در 30 روز | PersianGFX - پرشین جی اف …

... کلیدی، آموزش Illustrator به زبان ... به صورت PDF ... آموزش کامل به زبان فارسی

کتاب آموزش illustrator به زبان فارسی

کتاب آموزش illustrator به زبان ... آموزش illustrator به زبان فارسی pdf آموزش illustrator به زبان فارسی در ...

کتاب آموزش illustrator به زبان فارسی

کتاب آموزش illustrator به زبان فارسی کتاب آموزش illustrator به زبان ... کتاب آموزش illustrator به زبان ...

دانلود کتاب آموزش نرم افزار ادوبی ایلاستریتر - Illustrator

دانلود کتاب فارسی آموزش نرم افزار ادوبی ... PDF تعداد ... گرافیکی Adobe Illustrator (به زبان فارسی)

کتاب آموزش illustrator به زبان فارسی

کتاب آموزش illustrator به زبان فارسی کتاب آموزش illustrator به زبان ... کتاب آموزش illustrator به زبان ...

فارسی تاتس | آموزش های ویدئویی برای همه در هر کجا

Illustrator. ۱۲ دوره ... به زبان ساده. ۹۵/۴/۲۱ ... آموز هستید می توانید از آموزش های فارسی تاتس ...

آموزش جامع ایلاستریتور illustrator pdf

آموزش جامع ایلاستریتور illustrator pdf. آموزش ... در Illustrator به کمک ... به زبان فارسی ...

آموزش کامل adobe illustrator به زبان فارسی

... به زبان فارسی,آموزش کامل adobe illustrator به زبان فارسی. ... آموزش Oracle به زبان فارسی ...

خرید اینترنتی آموزش جامع ایلاستریتور - Adobe Illustrator ...

... Adobe Illustrator به زبان فارسی. ... آموزش جامع Illustrator ... نحوه کار با قالب بندی pdf ...

آموزش Illustrator به زبان فارسی در 30 روز - بنرساز

آموزش Illustrator به زبان ... همراه ۲ دیدگاه برای آموزش Illustrator به زبان فارسی در ...

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسیPDF

آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسیpdf; pdf ... به صورت درس به درس آموزش ... زبان : فارسی.

کتاب کیفر شناسی دکتر علی صفاری

نقشه کدی اصفهان

پاورپوینت فصل 6 انسان و محیط زیست ( تنوع زیستی

کتاب و حل تمرین ELEMENTS OF INFORMATION THEORY نوشته THOMAS M. COVER

ارزیابی نقش تخلفات ساختمانی در عدم تحقق طرح های

دانلود کتاب جامع گنج یابی و دفینه یابی-میراث زرین

تاثير افزايش جمعيت بر محيط زيست

گزارش تحلیلی از بورس دبی 20 فایل هدیه

تحقیق درمورد جايگاه و اهميت كاربري فضاي سبز در

نقد نمایشنامه A Month in the Country by Ivan Turgenev