دانلود رایگان


بررسی شاخصهای دوسو توانی برای توسعه سیستم در - دانلود رایگاندانلود رایگان چگونه سازمانها تغییرات بیرونی را شنا سایی و به آنها عرسالعمل ن شان میدهند؟

دانلود رایگان
بررسی شاخصهای دوسو توانی برای توسعه سیستم در شرکتهای نرمافزاری: مطالعه موردی چندگانه(تعدادصفحات:16)چکیده:
پژوهش در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری در حال گسترش است ولی هنوز در مورد درک پیشبینی ها و پیامدهای این دو فعالیت ابهاماتی وجود دارد. توانایی سازمان در برارگیری همزمان اکتشافات و بهرهبرداری، دوسوتوانی نامیده می شود. دو سوتوانی ((همزمانی اکتشاوف و بهرهبرداری)) به عنوان یکی از روشهای نوین در تو سعه سیستم در این پژوهش پیشنهاد شده ا ست. که ا ستفاده همزمان از روشهای تو سعه چابک و سنتی بطور همزمان پیشنهاد مینماید. پژوهش حاضر بر تفاوت بین اکتشاف و بهرهبرداری و شناسایی و ارزیابی شاخصهای آن در توسعه سیستم تمرکز دارد. برای بررسی تجربی وضعیت دوسوتوانی، در این مقاله یافته های حاصل از مطالعه موردی در خصوص سه شرکت نرمافزاری ایرانی ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوسوتوانی در شرکتهای نرمافزاری وجود دارد، ولی سطح شاخصهای دوسوتوانی در شرکتها متفاوت است و به عواملی مانند فرهنگ، مدیریت، ساختار و ... بستگی دارد. بنابراین برای توسعه مطلوب سیستم رویررد دوسوتوانی به عنوان یک روا نوین در توسعه سیستم پیشنهاد شده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
توسعه سیستم


دوسوتوانی


اکتشاف


بهره برداری


شرکت های نرم افزاری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاور پوینت تحلیل و بررسی فرهنگسرای خاوران تهران

دانلود پایان نامه دامپزشکی مروري بر روشهاي ويروس

دانلود پایان نامه دامپزشکی مروري بر روشهاي ويروس

ترجمه و شرح مکاسب جلد اول

گزارش کارآموزی در عکاسی (فرمت Word و با قابلیت

شيوه هاي مطالعه برای موفقیت در امتحان

مجموعه آموزش راه اندازی کسب و کار خانگی (رسته هنر)

خیانت زناشویی

تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه

پک بیش از 50 وکتور استیکر ماشین . کورل 12 ویژه برش